DNV

Procedura za godišnji obračun poreza /2011. PDF Ispis

PRIJE POKRETANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA ZA 2011. GODINU POTREBNO JE OBAVEZNO PREUZETI NOVU VERZIJU Point2000 8.40

1.  Kako funkcionira godišnji obračun poreza u Point2000

Svaki mjesec u okviru knjiženja plaće knjiže se i podaci na karticu poreza koji osim osnovice i uplaćenog poreza i prireza sadrže i informaciju o poreznim olakšicama u tom mjesecu. Te olakšice mogu i ne moraju odgovarati pravima radnika (npr. podaci o promjenama broja djece ili uzdržavanih osoba nisu na vrijeme stigli u službu za obračun plaće). Zbog toga se kod godišnjeg obračuna iz kartice uplaćenog poreza formira dokument - IP kartica koji je moguće korigirati i podatke za prethodne mjesece uskladiti sa stvarnim stanjem. Tek nakon toga pušta se godišnji obračun plaće koji objedinjuje sve podatke prethodnih obrada (iz IP kartice) sa podacima tekuće obrade, te računa konačni iznos poreza koji još treba platiti za tu godinu. Ovisno o izračunatoj svoti radniku se korigira iznos poreza ili ako je u prethodnim uplatama preplatio porez čak i vraća višak uplaćenog poreza.

POSTUPAK

1. Prijaviti vrstu primanja za povrat poreza na način:

U izborniku Plaće, Matični podaci, Vrsta primanja, prijaviti ili provjeriti vrstu primanja za povrat poreza (ako do sada nije prijavljena). U toj vrsti primanja treba definirati slijedeće parametre:
- označiti polje Iznos,
- u polje Faktor/iznos upisati 1,
- u polje Automatska VP za djelomični povrat poreza upisuje se 95 (ako se želi djelomični povrat poreza na nivou općine - radniku se porez vraća samo do iznosa koji je za tu općinu prikupljen od drugih radnika)

ili

- u polje Automatska VP za potpuni povrat poreza upisuje se 96 (ako se želi potpuni povrat poreza, kada tvrtka privremeno namiruje razliku između povrata poreza i  iznosa koji je za tu općinu prikupljen od drugih radnika, odnosno porez na nivou općine ide u minus).

- u polje Vrsta totala, izabrati neto naknada,

- u polje Način obračuna, izabrati neto iznos,

- u polje Obračun poreza, izabrati porez se ne obračunava.


2. Sljedeća vrsta primanja u Osnovnoj vrsti primanja za povrat poreza

U verziji Pointa 8.40 je omogućeno rješavanje slučaja u kojem poduzeće privremeno namiruje razliku između povrata poreza i  iznosa koji je za tu općinu prikupljen od drugih radnika, odnosno kada porez na nivou općine ide u minus. Iznos povrata poreza i prireza namirenog zaposlenicima iz vlastitih sredstava, moguće je u obradi dobiti odvojeno od dijela povrata namirenog od prikupljenog poreza za pojedinu općinu tako da se kod vrste primanja za povrat poreza prijavi i sljedeća vrsta primanja. Tada će se iznos povrata poreza pokriven prikupljenim porezom prikazati kroz osnovnu vrstu primanja, a povrat poreza koji je namiren sredstvima poduzeća kroz sljedeću vrstu primanja (vezanu na osnovnu). Sljedeća vrsta primanja po parametrima mora biti prijavljena jednako kao osnovna vrsta primanja za povrat poreza (neto naknada), s tim da automatska VP u njoj mora biti 0. Na taj način bit će moguće dio poreza i prireza koji poduzeće potražuje od države zasebno kontirati.


2. Napuniti porezne kartice IP prije godišnjeg obračuna poreza na način:

U izborniku Plaće, Liste i Pregledi, Ispisi dokumenata za djelatnika, Porezne kartice IP, Formiranje porezne kartice. U polje Formiraj IP za godinu potrebno je unijeti godinu za koju se vrši punjenje. U polje za isplate od mjeseca do mjeseca potrebno je unijeti razdoblje za koji se žele napuniti IP kartice (npr. za obradu plaće u 12. mjesecu unosi se razdoblje 01 – 11).

NAPOMENA: uneseno razdoblje znači da će podaci na IP za navedeno razdoblje biti obrisani i ponovno napunjeni ukoliko je označeno polje “Brisanje IP prije punjenja”.

Prilikom formiranja IP kartica program će u IP karticama označiti DA NE MOŽE IZVRŠITI GODIŠNJI OBRAČUN za sve zaposlenike koji su tijekom godine mijenjali općinu stanovanja ili nisu kod istog poslodavca bili tijekom cijelog obračunskog razdoblja.

Popis zaposlenika za koje je program automatski označio da ne može izvršiti godišnji obračun moguće je dobiti pokretanjem programa koji se nalazi gdje i formiranje IP pod opcijom: Kontrolna lista porezne kartice i to ispis za indikator obrade N.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga za zaposlenika koji ne udovoljava kriteriju želi izvršiti godišnji obračun, to je moguće tako da se uđe u korekciju IP kartice za pojedinog zaposlenika, promjeni oznaka godišnjeg obračuna (iz N u D), te izvrši korekcija određenog podatka (olakšice i slično) i nakon toga izvrši Upis promjene.

Svako sljedeće pokretanje programa za formiranje poreznih kartica, briše prethodno formirane IP kartice i stoga nije preporučljivo.

Za zaposlenike kojima se ne može izvršiti godišnji obračun poreza, program će računati mjesečni porez.

U Parametrima Obračun plaće u polje (obračun poreza) treba odabrati opciju Godišnji obračun i nakon toga pokrenuti obradu plaće i doprinosa.

Za svaku slijedeću isplatu u 12. mjesecu nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza potrebno je ponovno dopuniti formirane IP kartice, unošenjem u polje Za isplate od mjeseca do mjeseca samo 12 mjesec i u polje brisanje IP ne uključiti brisanje, a u parametrima obrade i dalje treba ostaviti godišnji obračun poreza za sve eventualne isplate u 12. mjesecu 2011.godine.

 

Preuzmite dokument u PDF obliku.

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Studeni 2011 10:12
 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics