DNV

Knjige računa

Point2000 - KNJIGE RAČUNA automatski se pune podacima iz ostalih modula. Moguće je definirati neograničen broj ulaznih ili izlaznih knjiga. Knjige ulaznih računa, pune se automatski prilikom knjiženja računa u Financijsko knjigovodstvo, a Knjige izlaznih računa, pune se u trenutku knjiženja izlaznog računa u Point2000 modulu Fakturiranje ili u trenutku preuzimanja utrška maloprodaje sa POS uređaja u trgovini ili ugostiteljstvu. Iz knjiga računa automatski se formira PDV obrazac za zadano razdoblje i ispisuje u formatu u kojem se može direktno predati u poreznu upravu. PDV obrazac moguće je formirati i u obliku XML-datoteke, te elektronski poslati poreznoj upravi.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics