DNV

Kontakt telefon

Alternativni broj telefona

Budući da Hrvatski Telekom ima problema sa telefonskim linijama, uveli smo alternativni broj telefona.
Mole se korisnici koji imaju problema sa zvanjem da koriste slijedeći broj:

01 / 4444 366

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics