DNV

Promjene u SEPA shemi od 01.06.2019.


Promjene u SEPA platnoj shemi:


Obavještavamo naše korisnike da je u sklopu sustava Point2000 osigurana kompatibilnost SEPA datoteka

(modul Zbrojni nalog za prijenos) sa promjenama koje idu u primjenu od 01.06.2019 godine. 

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics