DNV

Promjena poreza na dohodak 2017. godine


Promjena poreznih stopa i razreda za obračun poreza na dohodak u sklopu sustava Point2000


Nova reforma Zakona o porezu na dohodak donosi nekoliko izmjena poreznih propisa. Najveće novine odnose se na oporezivanje dohotka i pripadajućih doprinosa.

PLAĆE

Kod poreznih stopa ukidaju se stope od 12%, 25% i 40% i uvode nove stope od 24% i 36%.
Stopa poreza 24% - osnovica 17.500,00 (porezni razred od 0,00 do 17.500,00 kn)
Stopa poreza 36% - osnovica veća od 20.000,00 (porezni razred od 17.500,00 do neograničeno)


Što se tiče promjena vrijednosti osobnog odbitka, odbitka za djecu i uzdržavane članove, osnovica osobnog odbitka mijenja se na 3.800 kn, a odbitak za djecu i uzdržavane članove će se u 2017. godini obračunavati po formuli 2.500 x koeficijent.


DRUGI DOHODAK

Smanjuju se stope doprinosa prema drugom dohotku za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti sa 20% (15%) na 10% (za umirovljenike) odnosno 7,5%,
stope doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje sa 5% na 2,5%,
te stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa 15% na 7,5%.

Stopa poreza na dohodak kojim se oporezuje porezna osnovica po osnovi drugog dohotka iznosi 24%.


Da bi se to omogućilo unutar Point2000 sustava potrebno je učiniti sljedeće:


U MODULU PLAĆE

Matični podaci – Parametarske tablice – Tablica poreza i olakšica: moguće je ručno korigirati tablicu ili pokretanjem servisnog programa u sklopu modula Admin - Porez na dohodak 2017, koji će odabirom godine konvertirati stare podatke iz tablice poreza i olakšica za 2016. godinu u nove za 2017. ili obrnuto.


U MODULU DRUGI DOHODAK

Za modul Drugi dohodak ne postoji servisni program za konverziju poreznih stopa, nego je sve promjene potrebno napraviti ručno.

Matični podaci – Parametri poreza: 
Porezna stopa 1 – 24.

Za Ugovore o djelu:

Matični podaci - Računi poreza i doprinosa:
Doprinos za zdravstveno osiguranje - 7,5%.
MIO Generacijska solidarnost – 7,5%
MIO I stup – 2,5%
MIO II stup – 2,5%.

Za Autorske i umjetničke naknade:

Što se tiče Autorskih i umjetničkih naknada uvodi se NOVOST - obračun doprinosa po stopama za MIO I od 7,5%, MIO II od 2,5%, te stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje  od 7,5%.

U sustavu Point2000 potrebno je u Matičnim podacima - Vrste primanja - npr. AUTORSKI HONORARI - dodijeliti odgovarajuću vrstu dohotka. Zatim, u Porezima i doprinosima na šiframa Doprinosa - MIO I, MIO II, DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO, označiti "1" na vrsti dohotka koje ulaze u osnovicu npr. AUTORSKI HONORARI. Prethodno se može provjeriti u Vrstama dohotka koja je šifra vrste dohotka za Autorske i umjetničke naknade.

U obračunu autorske i umjetničke naknade priznaju se izdatci u visini od 30% ili/i 25% ostvarenih primitaka fizičkim osobama.


Kako bi se ove promjene uspješno primijenile, bitno je napomenuti da u Parametrima obračuna plaće datum isplate mora biti u 2017. godini. 

Ukoliko se iz nekog razloga rade ispravci ili isplate u 2016. godini, a pokrenut je program PLPOR_OL za konverziju podataka poreznih olakšica iz 2016. u 2017. godinu, odnosno učinjene promjene u Tablici poreza i olakšica,  promjene neće imati utjecaja ukoliko je u Parametrima obračuna plaće datum isplate naveden do 31.12.2016. godine. Znači, porezi i olakšice obračunavat će se po pravilima iz 2016. godine. 


2016-12-14

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics