DNV

GDPR Uredba


GDPR  i  Point2000S obzirom na to da 25.5.2018.  stupa na snagu Opća GDPR Uredba o zaštiti osobnih podataka, Point  d.o.o. je svoj sustav Point2000 prilagodio novoj situaciji i omogućio svojim korisnicima maksimalnu zaštitu osobnih podataka koji se nalaze u sustavu Point2000 i s time uskladio sustav Point2000 s GDPR Uredbom.


Osobni podaci u sustavu biti će štićeni primjenom enkripcije i pseudonimizacije. Pristup do neenkriptiranih podataka imat će samo osobe sa pravom pristupa podacima. Pravo pristupa podacima dodjeljivat će osoba koju imenuje sam korisnik.

Nadamo se da će vam ove informacije biti korisne.
Point d.o.o.

Hilmija Mulalić, direktor

Zagreb, 10. travanj 2018.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics