DNV

posebni-moduli.jpg

spec


Integrirajte sve grane Vašeg poslovanja sa Point2000 Informacijskim Sustavom.

1 Data Warehouse Enterprise Modeller
2 Projekti i Ugovori
3 Putni Nalozi
4 Mobilno poslovanje
5 Automatsko preuzimanje izvoda
6 Elektronski Dokumenti
7 Servis
8 Zbrojni nalog za prijenos
9 Raspodjela troškova/prihoda

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics