DNV

Elektronski Dokumenti

Postoji više mreža elektronskih dokumenata u Hrvatskoj,

Point je razvio više modula za Point2000:

en

 

1) Modul REDOK (KONZUM/Megatrend) e-Dokumenti

Modul REDOK e-Dokumentiomogućava razmjenu dokumenata kupac-dobavljač i obrnuto putem sustava REDOK (KONZUM/Megatrend).

Ovaj sustav omogućava generiranje kao i preuzimanje e-Dokumenata. Generiranje Otpremnica i Faktura izvodi se iz proknjiženih dokumenata pritiskom na jedu tipku. Sustav automatski generira odgovarajući XML dokument i proslijeđuje ga u REDOK sustav. Preuzimanje dokumenata omogućava kontrolu i odabir preuzetog sadržaja, te nakon toga formiranje odgovarajućeg dokumenta u sustavu Point2000.

 

2) Modul RIP (Panteon) e-Dokumenti

Osnovna namjena je izmjena dokumenta kupac-dobavljač i obrnuto putem sustava RIP (Panteon).

Tipičan način rada se e-Dokumentima
Preuzimanje novih e-Narudžbi - E-Dokumenti se prebacuju u POINT sustav (pri čemu se može slati automatski odgovor - SOR)
Pregled e-Narudžbi – pregledavaju se pristigle narudžbe te se, po potrebi, usklađuju EAN kodovi/šifre.
Generiranje otpremnica/e – iz E-Narudžbe se generira materijalni dokument te se po potrebi šalje odgovor o prihvaćanju/odbijanju (FOR)
Generiranje e-Otpremnice – šalje se e-Otpremnica (Elektronski dokument) pošiljatelju
Generiranje e-Fakture – pošiljatelju se šalje elektronski dokument e-Faktura

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics