DNV

Mobilno poslovanje

Mobilno poslovanje modul je programskog paketa POINT 2000 koji se koristi u kombinaciji sa modulom Komercijalno prodaja.

U modulu Mobilno poslovanje kreiraju se narudžbe, odnosno ponude sa Mobilnog uređaja plasirane od kupaca. Aplikacija Mobilno naručivanje je namijenjena trgovačkim putnicima i komercijalistima koji su često na terenu. Zamišljena je kao proširenje postojećeg poslovnog informacijskog sustava Point 2000 na mobilne uredaje. Mobilno poslovanje omogućava nam kreiranje narudžbi za nekog poslovnog partnera u bilo kojem trenutku, tj. bilo gdje i bilo kada. Korisnik može vidjeti potrebne komercijalne kao i financijske podatke o partneru na mobilnom uređaju.

Mobilno poslovanje radi online preko web browsera, čime je omogućen rad na svim modernim mobilnim operativnim sustavima, te samim time i na velikoj paleti moblinih telefona, tableta i ostalih mobilnih uređaja, kao i na klasičnim računalima.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics