Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u maloprodaji, robno-materijalnom poslovanju i fakturiranju.Primjena u maloprodaji je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonicetrebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a ujutro morajupočeti rad sa novom stopom pdv-a.Veleprodaja je po tom pitanju manje osjetljiva, ali i tu su potrebne pripreme. A. ZAVRŠETAK RADA SA STAROM STOPOM PDV-a …

Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000 Read More »