prosinac 2023.

Otvaranje nove godine

Knjiženja u 2024. neće biti moguća dok se u Point2000 ne otvori nova godina. Za korisnike koji još uvijek imaju otvorenu 2022. godinu, otvaranje 2024. godine neće biti moguće dok se ne napravi GODIŠNJA OBRADA (zatvaranje) 2022. godine  1. P R I P R E M A 1.1. P2POS KASE (Oracle kasa) u prodavaonicama U prodavaonicama je potrebno …

Otvaranje nove godine Read More »