Otvaranje nove godine

Knjiženja u 2024. neće biti moguća dok se u Point2000 ne otvori nova godina.

Za korisnike koji još uvijek imaju otvorenu 2022. godinu, otvaranje 2024. godine neće biti moguće dok se ne napravi GODIŠNJA OBRADA (zatvaranje) 2022. godine 

1. P R I P R E M A

1.1. P2POS KASE (Oracle kasa) u prodavaonicama

U prodavaonicama je potrebno napraviti zaključak kase za 2023. godinu. Nakon što kalendarski nastupi 01.01.2024. treba pokrenuti program za PRIJELAZ U NOVU GODINU i nakon toga se može prodavati u novoj godini; rad u staroj godini više nije moguć.

Otvaranje nove godine za POS kasu vrši se u izborniku Admin -> Postavke -> Prijelaz u novu godinu.

1.2. P2000 – MALOPRODAJA

Prije otvaranja nove godine obavezno treba preuzeti i proknjižiti sve zaključke koji se odnose na staru godinu.

VAŽNO: Nakon otvaranja Nove godine, svi neproknjiženi zaključci mogu se smatrati izgubljenima jer njihovo knjiženje na nikakav način više nije moguće.

2. ROBNO-MATERIJALNO POSLOVANJE


2.1. Otvaranje nove godine nije moguće ako u bilo kojem skladištu / prodavaonici postoje artikli sa negativnom zalihom. Zaliha mora biti 0 ili pozitivna.

2.2. U Robno-materijalnom ne smije biti otvorenih dokumenata koji drže stavke artikala;
otvoreni dokumenti bez stavaka ne smetaju. Dokumenti sa stavkama moraju se proknjižiti ili obrisati.

2.3. Treba znati da program prilikom Otvaranja nove godine pamti stanje zaliha sa 31.12. i ukoliko se unose izlazni dokumenti sa prometom u 2023. god. oni će po redu trošiti zalihe iz stare godine, pa ukoliko se desi da još treba raditi izlaze iz 2023. godine, može se dogoditi da više nema zalihe (ne smije se dozvoliti da izlazi iz 2023. troše ulaze iz 2024. jer to zakonski nije dopušteno).

NAPOMENA: Otvaranje Nove godine radi se istovremeno za veleprodaju i maloprodaju i nije ih moguće razdvojiti.

Korisnici koji imaju maloprodaju trebaju u modulu Robno-materijalno poslovanje napraviti Godišnju obradu, prije nego se počnu učitavati zaključci kasa za 2024. godinu kako bi im štimala sva zakonska izvješća.

P O S T U P A K   OT V A R A N J A   N O V E   G O D I N E

Programi za otvaranje Nove godine se nalaze u svakom modulu pojedinačno, u izborniku Administracija -> Otvaranje nove godine. 

Postupak se obavlja sljedećim redoslijedom i uz navedene uvjete:


1.Otvaranje nove godine za poduzeće.
Nije moguće ako godina nije nastupila kalendarski.

2.Otvaranje nove godine za Financijsko.
Nova godina mora biti otvorena za poduzeće.

3.Otvaranje nove godine za Fakturiranje.
Nova godina mora biti otvorena za poduzeće.

4.Otvaranje nove godine za Osnovna sredstva.
Nova godina mora biti otvorena za poduzeće.

5.Otvaranje nove godine za Sitni inventar.
Nova godina mora biti otvorena za poduzeće.

6.Otvaranje nove godine za Robno Materijalno 
 Nova godina mora biti otvorena za poduzeće.·
 Nova godina mora biti otvorena za Fakturiranje.·
 Ne smije biti otvorenih dokumenata u Robnom materijalnom ·
 Ne smije biti negativnih zaliha ni na jednom skladištu / prodavaonici. ·

Napomena: prije otvaranja nove godine u Robnom materijalnom poslovanju, dobro je pokrenuti program koji će provjeriti da li postoje potrebni uvjeti za otvaranje, a istovremeno će pokrenuti proces dodjele vrijednosti izlaznim stavkama koje nemaju vrijednost (nije bilo zalihe u trenutku knjiženja).
Program se pokreće sa Admin -> Pokreni program, a zove se MKUTL1.

Popis korisnih servisnih programa (pokreću se sa Admin/Pokreni program):
MKUTL1 Provjera uvjeta za otvaranje nove godine u Robnom.
MKUTL3 Zatvaranje izlaza bez vrijednosti.


Želimo Vam uspješan rad u Novoj Godini!