Uputa za primjenu nove stope PDV-a u sustavu Point2000

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u maloprodaji, robno-materijalnom
poslovanju i fakturiranju.
Primjena u maloprodaji je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonice
trebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a ujutro moraju
početi rad sa novom stopom pdv-a.
Veleprodaja je po tom pitanju manje osjetljiva, ali i tu su potrebne pripreme.

A. ZAVRŠETAK RADA SA STAROM STOPOM PDV-a

Prije uvođenja nove stope poreza staro se mora dovršiti sa starom
stopom.


Maloprodaja

Za sva skladišta/prodavaonice potrebno je:
proknjižiti sve neproknjižene dokumente (primke, kalkulacije,
otpremnice…)
zaključiti sve kase, preuzeti utrške i proknjižiti ih;

Robno-materijalno

Za sva skladišta potrebno je:

proknjižiti sve neproknjižene dokumente (primke, kalkulacije,
otpremnice…).

Fakturiranje

Proknjižiti sve neproknjižene fakture i provjeriti jesu li sve otpremnice
fakturirane.

Financijsko

U knjiženjima:
preuzimanje iz drugih modula,
zaključak dnevnika prometa

UVOĐENJE NOVIH STOPA PDV-a OD 01.4.2022.

 1. Otvoriti nove šifre poreza u: Glavni šifarnici -> Ažuriranje -> Porezi;
 2. Dodijeliti nove šifre poreza u Vrstama roba/usluga (i u Identima ako su im
  dodijeljeni porezi);
  Ukoliko imate veliki broj vrsta i idenata, možete to obaviti našim servisnim
  programom na sljedeći način:
  Admin -> Pokreni program -> GS350_02
  Stara šifra – Nova šifra
  Program izvesti onoliko puta koliko puta koliko imate parova poreza stara-nova šifra.

ODREĐIVANJE NOVIH CIJENA I FORMIRANJE CJENIKA

Moguće su 2 opcije:

 1. Ručna korekcija cijena u cjeniku,
 2. Automatska promjena cijena u cjeniku:
  Robno-materijalno -> Cjenici -> Promjena cijene za artikle
  Robno-materijalno -> Cjenici -> Promjena cijene za usluge
  Kod automatske promjene može se birati TIP-PROMJENE
 • Usklađenje prema cijeni bez poreza (smanjuje se MPC)
 • Usklađenje prema cijeni s porezom (MPC ostaje ista, povećava se
  marža)

NIVELACIJA VRIJEDNOSTI ZALIHA
(samo za prodavaone i objekte koji se vode po MPC s porezom)

Prije puštanja nivelacije, prodavaone moraju prvo završiti dan sa starim
stopama i preuzeti zaključke, a tek nakon toga radi se nivelacija.

Sve prethodno navedene predradnje mogu se unaprijed odraditi i pripremiti
(sve do nivelacije koja se pušta nakon zaključka dana sa starim stopama).

Nakon završetka dana, potrebno je izvršiti nivelaciju cijena za sve prodavaone.
Nivelacija se pokreće na uobičajeni način.

FORMIRANJE CJENIKA

Formirati cjenike za sve prodavaone;
Preuzeti nove cjenike na kasama;
Nastaviti normalnu prodaju po novim cijenama.