Point2000 – Prelazak na EUR

1. Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena u ispisima (u kojima je to propisano) bit će raspoloživo za sve korisnike sustava Point2000 najkasnije 15 dana od dana kada Europska komisija odobri prelazak Hrvatske na EUR i kada bude poznat konverzijski tečaj.

2. Unos podataka u Point2000

Do trenutka prelaska na EUR svaki  unos podatka u Point2000 ili preuzimanje podataka iz vanjskih sustava, podrazumijeva se da je u valuti koja je upisana kao domaća, u našem slučaju Kn.

3. Konverzija baze u EUR

Konverzija baze podrazumijeva preračunavanje svih podataka iz kuna u EUR te označavanje da je od tada domaća valuta EUR što podrazumijeva da su svi unosi podataka kao i sva preuzimanja iz vanjskih sustava iskazana u EUR te unos podataka u kunama više neće biti moguć.

4. Ispis izvještaja u kunama

Ispis izvješća u kunama nakon konverzije baze u EUR biti će moguć za ona izvješća koji će se morati davati u kunama  (npr. završna izvješća za 2022 godinu). Izvješća u kunama radit će se tako da se iznosi iz baze (koji su u EUR) konvertiraju u kune i nakon toga ispisuju, što znači da se neki iznosi zbog zaokruženja mogu razlikovati za 1 lipu.