Point2000 konverzija na euro (1.1.2023.)

Poslovno-informacijski sustav Point2000 spreman je za prelazak s HRK na EUR od 1. siječnja 2023. godine. S obzirom na ranija iskustva uvođenja eura u druge zemlje eurozone, naš tim stručnjaka proveo je određene prilagodbe te je spreman je na sve promjene koje nas na tom putu očekuju.

Kao što već i sami znate, prva faza prelaska na EURO započela je 05.09.2022. s dvojnim iskazivanjem cijena u HRK i EUR-ima kao i dvojnim iskazivanjem iznosa za isplatu na obračunskim listićima zaposlenika.

Nakon 01.01.2023. započinje završna faza prelaska na EUR, u kojoj će POINT napraviti konverziju cijele baze Point2000 i tako preračunati sve podatke iz HRK u EUR-e u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 kn). Dan i vrijeme konverzije odredit ćemo u dogovoru s vama, a prednost će imati korisnici koji imaju maloprodaju. Važno je napomenuti kako nećete biti u mogućnosti knjižiti promete koji se odnose na 2023. godinu prije konverzije baze Point2000 u EUR-e.

U modulu Robno-materijalno knjigovodstvo nužno je voditi računa o artiklima koji imaju nabavnu i/ili prodajnu cijenu manju od 0,08 kn (što je manje od 1 centa). Takvi artikli izgubit će se prilikom konverzije pa im je potrebno ranije promjeniti jedinicu mjere na način da isknjižite ukupnu količinu sa šifre tog artikla te napravite ulaz na novu šifru artikla, s novom jedinicom mjere za koju nabavna cijena ne smije biti manja od 1 centa. POINT će vam, kako biste lakše došli do potrebne informacije, omogućiti ispis tih artikala putem novog servisnog programa. Ukoliko imate i Point POS, potrebna vam je nova verzija prije 31.12.2022.

Preuzimanje i razmjena podataka iz vanjskih sustava, tablica ili datoteka neometano će se nastaviti, samo trebate voditi računa da podaci koje preuzimate budu u istoj valuti u kojoj se nalazi i baza Point2000 (prije konverzije baze podaci trebaju biti u HRK, a nakon konverzije u EUR-ima).

Konverzija plaće i drugog dohotka moguća je i prije i neovisno od konverzije ostalih računovodstvenih podataka pokretanjem posebnog programa iz modula Admin.

VAŽNA NAPOMENA: otvaranje nove godine neće biti moguće prije nego li se napravi konverzija baze Point2000 na EUR. Molimo Vas da predložite kontakt osobu s kojom ćemo dogovoriti termin konverzije. 

         Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte na već poznati telefon 01/6530-999 ili putem maila na point@point.hr, Point-ova služba podrške spremno vas čeka.