Obračun doprinosa i poreza na dohodak u 2024. godini

PROMJENA POREZA NA DOHODAK 2024

POREZNA REFORMA I PROMJENE U OPOREZIVANJU OD 1.1.2024.

Neke od novosti porezne reforme u 2024. godini koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti su:

  • uvođenje “niže” i “više” stope poreza na dohodak koju propisuje jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu ili boravištu radnika
  • ukidanje prireza porezu na dohodak
  • uvećanje osnovnog osobnog odbitka na 560€
  • uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost

UMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA IZ PLAĆE (MIO I STUP) OD 12.2023.

OLAKŠICE ZA DOPRINOSE MIO I STUP U PRIMJENI OD 1.12.2023.

Uvedena su umanjenja osnovice za obračun doprinosa za MIO I stup za:

  • plaće < 700,00 € (iznos umanjenja = 300,00 €)
  • plaće od 700,01€ do 1.300,00 € (iznos umanjenja = (1.300,00 – bruto plaća) x 0,5)
  • plaće > 1.300,00 € nemaju pravo na umanjenje

Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MIO I stup koristi se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca i bez obzira na to je li riječ o radu u punom, odnosno nepunom radnom vremenu.

Korisnici koji nisu dobili detaljne upute na svoj e-mail, trebaju se javiti u POINT radi preuzimanja istih na 01 6530 999 ili e-mail point@point.hr.