Novi modul XS

Novi modul XS omogućuje izvoz podataka iz baze Point2000 u CSV datoteku. Obuhvaćena je većina podataka iz Glavne knjige, Analitika kupaca i dobavljača, modula Robno-materijalno, Knjige računa, Plaća, Osnovnih sredstava.

Naročito je vođeno računa da se obuhvate svi potrebni eksporti podataka koje traže revizori i porezni inspektori. Već u prvoj verziji obuhvaćena je većina podataka koja postoji u Point2000, a planirana su i stalna buduća proširenja.