Tok novca

Point 2000 – TOK NOVCA proširuje FINANCIJSKO POSLOVANJE, uvodeći mogućnost praćenja novčanih tokova. Za praćenje novčanih tokova koristi se direktna metoda. Kod knjiženja novčanih transakcija, uz svaku transakciju na kontima koja korespondiraju kontima novca obavezan je unos šifre toka novca. Šifrarnik novčanih tokova korisnik sam definira, čime određuje i koliko detaljno želi pratiti tok novca.

U slučaju poduzeća, novčani tok je zbroj njegovih novih zaduživanja i novca od eventualnih emisija dionica, kao i primitaka novca od naplate potraživanja od kupaca te amortizacije. Poduzeće može bilježiti rast profita iz godine u godinu, a da se pritom njegova gotovina kreće smjerom oseke, a ne plime.