Obračun kamata

Point2000 – OBRAČUN KAMATA omogućuje ručni ili automatski obračun kamate kupcima na zakašnjela plaćanja. Kamate se računaju na proknjižene račune iz Financijskog knjigovodstva. Također je moguće obračunavati kamate prema podacima koji se ručno unesu. Na taj način se može kontrolirati tuđi obračun.

 

Za obračun je moguće koristiti neograničen broj tipova kamatnih stopa (zakonska zatezna, stope određenih banaka, ugovorene stope…). Obračunate kamate se mogu ispisivati u vidu kamatnih računa koji se šalju kupcima, a moguće je i automatsko knjiženje obračunatih kamata.