Likvidatura i ulazni e-računi

Ovaj modul omogućuje prvi ulaz računa od dobavljača. Računi se mogu ručno unositi ili automatski preuzeti u elektronskom obliku putem EDI sustava ili sustava e-računi.

Ovaj modul može biti povezan sa vanjskim dokumentacijskim sustavom.

Računi se evidentiraju i prate do knjiženja u knjigovodstvenu evidenciju. Nakon likvidacije i kontrole, računi se mogu automatski prenijeti u modul Financijsko poslovanje i Knjige ulaznih računa. Uz osnovne podatke o računu, omogućen je i unos niza dodatnih podataka, što znatno olakšava postupak likvidacije računa kao i kasnije knjiženje.

Za sve unešene račune, moguće je već u ovoj fazi formirati virmane i zbrojni nalog  za plaćanje.