Knjige računa

Knjige računa automatski se pune podacima iz ostalih modula. Moguće je definirati neograničen broj ulaznih ili izlaznih knjiga. Knjige ulaznih računa, pune se automatski prilikom knjiženja ulaznih računa u Financijsko knjigovodstvo, a Knjige izlaznih računa, pune se u trenutku knjiženja izlaznog računa u modulu Fakturiranje ili u trenutku preuzimanja utrška maloprodaje sa POS uređaja u trgovini ili ugostiteljstvu.

Moguć je i donos podataka putem csv datoteke.

Iz knjiga računa automatski se formira PDV obrazac za zadano razdoblje i ispisuje u propisanom formatu te se u obliku XML-datoteke, elektronski šalje u Poreznu upravu.

Osim PDV obrasca, moguće je formirati i ostale obrasce za Poreznu upravu: OPZ-STAT, PPO, INO PPO.