Ugostiteljska blagajna

Ugostiteljska blagajna je POS BLAGAJNA posebno prilagođena za rad u ugostiteljskom objektu.
Računi se vode po stolovima i vežu se uz šifru konobara, kojem administrator POS UGOSTITELJSTVA odobrava ili ne odobrava pojedine privilegije za rad. Svaki ispostavljen račun prema gostu može se podijeliti na više računa ili više računa spojiti u jedan, ili prebaciti na sobu gosta.
Po preuzimanju dnevnog prometa, program može automatski rasknjižiti utrošeni materijal za sve artikle koji imaju definiran normativ u sustavu Point2000, te provesti sva potrebna knjiženja u financijsko knjigovodstvo, te u porezne knjige.

  • Kasa može raditi kao klasična ili Touchscreen kasa
  • Moguć rad sa Orderman konobarskim terminalima
  • Omogućeno prebacivanje računa na hotelske sustave (račun na sobu)
  • Računi se mogu dijeliti ili spajati
  • Na blagajni može raditi više konobara
  • Svaki konobar može imati više otvorenih računa
  • Računi otvoreni preko Orderman terminala može se obrađivati i na blagajni
  • Za sve otvorene račune moguće je slati narudžbe u kuhinju ili na šank

Orderman konobarski terminali

U Point2000 – POS sustav integrirana je podrška za Orderman konobarske terminale. Ova funckionalnost omogućava ugostiteljskim objektima da ubrzaju procese narudžbe i naplate budući da se bežični terminal kao i pisač nalazi kod konobara. Orderman trenutno šalje narudžbe u kuhinju ili na šank. Proces naplate je također trenutačan budući da se praktički sve funkcije blagajne nalaze kod konobara u ruci.

Touchscreen blagajna bitno olakšava rad u ugostiteljskom okruženju. Artikli se mogu podijeliti u logične skupine, kao i dodati skupina favoriti što konobarima znatno olakšava i ubrzava rad.