Trgovačka blagajna

Trgovačka blagajna je POS BLAGAJNA posebno prilagođena radu u prodavaoni.

  • Blagajna prihvaća sve vrsti ručnih skenera ili skenera ugrađenih u trgovačke pultove.
  • Podržan je rad s velikim brojem trgovačkih vaga. Za vagane artikle blagajna automatski prepoznaje artikle i količine preko kodirane naljepnice.