Kadrovska evidencija

KADROVSKA EVIDENCIJA je modul namijenjen svima koji se susreću s potrebom za brzim i kvalitetnim informiranjem i praćenjem podataka o zaposlenima. Osim praćenja prošlih događaja i prikupljanja niza podataka o zaposlenima, ovaj modul namijenjen je i kvalitetnom vođenju i planiranju korištenja ljudskih resursa. Sam modul projektiran je da zadovolji više zahtjeva kao što su:
1. Uspostaviti jedinstveni sustav praćenja matičnih podataka
2. Omogućiti praćenje promjena podataka zaposlenika u pogledu njihovog statusa, prava iz radnog odnosa, isplata, godišnjih odmora, organizacijskih i ostalih promjena u okviru tvrtke i slično.
3. U što većoj mjeri automatizirati kako preuzimanje podataka o isplatama koje dolaze iz različitih odjela, tako i knjiženje podataka obračuna u sustav Financijskog knjigovodstva.
4. Omogućiti sustav izvještavanja koji će pružiti kvalitetni uvid kako u sve relevantne kadrovske promjene, tako i u troškove rada zaposlenika i honorarnih djelatnika.

Kadrovska evidencija povezana je s drugim modulima u okviru praćenja Ljudskih potencijala – Obračun i knjigovodstvo plaća, Evidencija prisutnosti te Drugi dohodak. Point2000 Kadrovska evidencija osim praćenja matičnih podataka zaposlenika omogućuje praćenje podataka i o njihovom školovanju, srodnicima, tečajevima i sl. Važne promjene podataka zaposlenika (radno mjesto, organizacijska jedinica i sl.) automatski se bilježe i prate kroz neograničeno razdoblje. Izračun dana godišnjeg odmora je automatiziran, kao i ispis rješenja, a podaci o iskorištenim danima mogu se preuzimati iz obračuna plaća ili evidencije prisutnosti. Niz izvješća pruža nam podatke o fluktuaciji zaposlenika, kvalifikacijskoj strukturi, starosnoj strukturi tvrtke, podatke o zaposlenicima s jubilarnim stažom i slično. Promjene kadrovskih podataka se po želji automatski prenose u Program za obračun plaće, a isto tako u Kadrovsku evidenciju preuzimaju promjene podataka za koje je zadužen Obračun plaća.