Drugi dohodak

Modul DRUGI DOHODAK namijenjen je obračunu i praćenju ugovora o djelu, povremenih poslova i autorskih honorara. Povezan je sa drugim modulima sustava Point2000 i omogućuje praćenje troškova drugog dohotka po org. jedinicama, mjestima troška, radnim nalozima, projektima i objektima troška.

Modul pruža uvid u sve podatke potrebne bilo za analitičke procjene, bilo za kreiranje različitih periodičnih izvještaja koji se zahtijevaju od poduzeća u vezi s drugim dohotkom.

Pri tom se korisniku pružaju sve mogućnosti obračuna od najjednostavnijih kod kojih je unaprijed poznat iznos, a potrebno je samo obračunati doprinose, porez i prirez do najsloženijih kod kojih se u obzir uzimaju satnice, razni faktori vrijednosti boda, mjesta troška koja terete drugi dohodak i slično.

– Obračun honorara i ugovora o djelu moguć je za vlastite zaposlenike i vanjske suradnike.
– Matični podaci o vlastitim djelatnicima zajednički su s modulom Point 2000 Obračun i knjigovodstvo plaća. Honorare se može obračunavati po principu bruto/neto i neto/bruto.
– Način obračuna poreza proizvoljan je.
– Obračun honorara moguć je na temelju iznosa, sati, koeficijenata i sl.
– Troškove honorara moguće je pratiti po organizacijskim jedinicama, mjestima troška, projektima,  radnim nalozima i objektima troška.
– Isplaćene honorare moguće je pratiti kroz neograničeno razdoblje.
– Troškovi drugog dohotka knjiže se automatski u Financijsko knjigovodstvo
– Podaci o isplatama drugog dohotka automatski se pune u zbrojni nalogom za prijenos (Internet bankarstvo) kao i u JOPPD obrazac.