Salda - konti kupaca i dobavljača

Salda-konti su dio knjigovodstvenog segmenta koji obuhvaća analitičku evidenciju kupaca i dobavljača preko analitike poslovnih partnera i broja računa. Sva knjiženja unutar ovog segmenta automatski se knjiže u Glavnu knjigu, te služe kao podloga za razne preglede i izvještaje, kao i dodatne module:

  • Otvoreni računi (IOS)
  • Neplaćeni računi po danima kašnjenja
  • Slanje opomena po kategorijama
  • Obračun tečajnih razlika
  • Kompenzacije
  • Obračun kamata
  • Formiranje virmana za plaćanje
  • Slanje zbrojnog naloga