Servis

Point2000 – SERVIS  je modul namijenjen praćenju rada servisa za popravak uređaja (automobili, računala, kućanski aparati, razni strojevi…). Modul SERVIS moguće je  koristiti za rad internih servisa (održavanje vlastite opreme…) ili za rad servisa za vanjske korisnike (autoservis, servis prodane opreme kupcima…).  Kod internog servisa evidentiraju se uređaji koji se servisiraju i prati otrošak materijala i radnih sati. Kod servisa za vanjske korisnike pored praćenje utroška materijala i radnih sati, može se automatski generirati račun za izvršene usluge, utrošeni materijal i rezervne dijelove.

Kod prvog dolaska na servis uređaj se evidentira u evidenciju uređaja, tako da se kod ponovnog dolaska istog uređaja na servis mož prepoznati da je uređaj već bio na servisu i moguće je pratiti ukupne radove i utrošak materijala po uređaju, bez obzira na broj dolazaka istog uređaja na servis.

U svim fazama popravka uređaj dobiva posebnu šifru statusa, putem koje korisnik preko WEB-aplikacije može uvijek saznati u kojem statusu se nalazi uređaj koji je predao na servis.

Modul servis potpuno je integriran u kompletan sustav Point2000 i svi potrebni podaci automatski se razmjenjuju.