DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

PROJEKTI I UGOVORI je modul koji omogućuje unos i praćenje podataka koji se odnose na Projekte i ugovore (npr. Javne nabave).


Osnovni nositelj podataka je ugovor koji se može odnositi na prodaju ili na nabavu. Pojedinom projektu moguće je dodijeliti jedan ili više ugovora. Isti projekt može objedinjavati ugovore i prodaje i nabave.


Svakom projektu dodjeljuje se njegova šifra, naziv i kratak opis projekta. U sustavu Point2000 moguće je evidentirati događaje koji se odnose na neki projekt. Događaji koji nastaju u samom sustavu Point2000 u popisnu listu događaja generiraju se automatski, a događaje koji nisu nastali u sustavu Point2000 (razni sastanci, dopisi, dogovori...) moguće je ručno unijeti.


Kada se radi o ugovorima nabave (posebno javne nabave) stavke iz ugovora povezuju se sa CPV oznakama i pozicijama iz modula Point2000 - Menadžersko izvješćivanje, čime je omogućeno formiranje planova nabave, kao i praćenje izvršenja planova.


Kod prijema robe u modulu Robno - materijalno poslovanje unosi se broj ugovora po kojem je ta roba ugovorena, te se automatski vodi evidencija stanja ugovora (ugovoreno, isporučeno, ostalo za isporuku). Kod prodajnih ugovora također se na sličan način prati otprema robe i usluga po ugovoru.


Osim stavki ugovora, za prodajne ugovore moguće je pratiti i stavke raznih troškova koji se odnose na ugovor, a nisu stavke ugovora.

Izvješćivanje u ovom modulu moguće je na nivou PROJEKTA, ili na nivou pojedinog UGOVORA, naravno uključujući i sve standardne analitike koje su prisutne u sustavu Point2000 (Org. jedinice, Mjesta troška, Objekte...)

VIŠE...

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics