DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

PDF Ispis
Srijeda, 26 Prosinac 2018 00:00

OPĆENITO

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u maloprodaji, robno-materijalnom poslovanju i fakturiranju.

Primjena u Maloprodaji i ugostiteljstvu je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonice trebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a ujutro moraju početi rad sa novom stopom pdv.

Veleprodaja je po tom pitanju manje osjetljiva, ali i tu su potrebne pripreme.


A. ZAVRŠETAK RADA SA STAROM STOPOM PDV

Prije uvođenja nove stope poreza staro se mora dovršiti sa starom stopom.


* RADNJA U STAROJ GODINI (2018) KOJU JE MOGUĆE UČINITI ODMAH:

u slučaju kada svi artikli s istom Vrstom robe s porezom 25% ne prelaze na porez 13%:

- otvoriti novu Vrstu robe s porezom 25%. Tu novu Vrstu robe dodijeliti svim artiklima koji u 2019. godini prelaze na porez 13%. Nakon što se obave sva knjiženja u 2018. godini s 25%, kada nastupi 2019. godina toj novoj Vrsti robe sa stopom poreza 25% potrebno je promijeniti porez iz 25% u 13%. Tako će se lakše i brže obaviti sam proces prebacivanja artikala sa stare stope na novu, budući da je u tom periodu brzina od krucijalne važnosti.


Maloprodaja

za sva skladišta/prodavaonice potrebno je:

- proknjižiti sve neproknjižene dokumente (primke, kalkulacije, otpremnice...)

- zaključiti sve kase, preuzeti utrške i proknjižiti ih

Robno - materijalno

za sva skladišta potrebno je:

- proknjižiti sve neproknjižene dokumente (primke, kalkulacije, otpremnice...)

Fakturiranje

- proknjižiti sve neproknjižene fakture i provjeriti jesu li sve otpremnice fakturirane

Financijsko

U knjiženjima:

- preuzimanje iz drugih modula

- zaključak dnevnika prometa

- u Vrstama dokumenata za tip 3, 4, 5 i 9 uz polje 'Konto pretporeza 13%' potrebno je dodijeliti odgovarajući konto.


B. UVOĐENJE NOVE STOPE PDV 13%

Glavni šifrarnici - Ažuriranje - Porezi

- ako je potrebno, otvoriti nove šifre poreza sa stopom 13% (ili 13 + 3...)

- preko šifrarnika vrste robe (ili eventualno preko identa) dodijeliti nove šifre poreza
Ukoliko postoji više šifara poreza od 25% koje treba mijenjati na 13% promjena se može napraviti  servisnim programom:

Admin - Pokreni program - GS350_02

Stara šifra poreza - Nova šifra poreza

Program je potrebno izvesti onoliko puta koliko postoji parova  stara šifra poreza -nova šifra poreza.


C. ODREĐIVANJE NOVIH CIJENA I FORMIRANJE CJENIKA

Moguće su 2 opcije:

1. Ručna korekcija cijena u cjeniku,

2. Automatska promjena cijena u cjeniku:

Robno - materijalno - Cjenici - Promjena cijene za artikle

Robno - materijalno - Cjenici - Promjena cijene za usluge


Kod automatske promjene moguće je birati TIP-PROMJENE

- Usklađenje prema cijeni bez poreza (korigira se MPC)

- Usklađenje prema cijeni s porezom (MPC ostaje ista, korigira se prodajna cijena)


D. NIVELACIJA VRIJEDNOSTI ZALIHA

(samo za prodavaone i objekte koji se vode po MPC s porezom)

Izvršiti nivelaciju cijena za sve prodavaone.

- Nivelacija se pokreće na uobičajeni način.


E. FORMIRANJE CJENIKA

- Formirati cjenike za sve prodavaone

- Preuzeti nove cjenike na kasama

- Nastaviti normalnu prodaju po novim cijenama


 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics