DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Point2000

OPZ-STAT obrazac


OPZ-STAT obrazac služi za izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima za koja su obveznici PDV trebali izdati račun. Obrazac se predaju Poreznoj upravi  tromjesečno u xml formatu i to:

-           31. Ožujka

-           30. Lipnja

-          30. Rujna

-           31. prosinca.

Na obrascu se ispisuju podaci o pojedinačnim računima koji su izdani u skladu s odredbama zakona o PDV, a podaci koji su izdani u skladu s odredbama OPZ ispisuju se u ukupnoj svoti svih dospjelih neplaćeih računa. 

Obrazac se u POINT2000 ispisuje iz menija u 2015 godini:

Knjige računa -> Ispisi -> Ispis obrasca OPZ-STAT-1

Potrebna je verzija 10.70 kako bi se mogao koristiti ispis obrasca.

Nakon otvaranja tablice moguće je formirati obrazac biranjem opcije Formirati obrazac. Svako novo formiranje briše prethodno formirani obrazac.

Program za formiranje obrasca uzima sve otvorene, dospjele, a neplaćene račune iz modula FK (neplaćeni računi), te ih pronalazi  u Knjigama izlaznih računa. Potrebno je zadati konta sa kojih će se uzimati neplaćeni računi, konta se zadaju grupno (npr. kto 120 obuhvaća sva pripadajuća konta 1200,1201...). U tablici je moguće naknadno brisati račune i ručno raditi određene promjene.

 

ISPIS  OPZ- stat –a;


Ukoliko na OPZ-statu postoje stavke računa koje uz broj računa imaju oznaku  (*), to znači da se taj račun nalazi u Financijskom knjigovodsvu, a nije pronađen u Knjigama IR-a.Te račune treba ručno unijeti u Knjigu IR-a kroz Arhivu. Da bi se mogli unijeti u Arhivu treba u Adminu dodati Privilegiju za rolu koju operater koristi.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics