DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Upute za obračun plaća OTP, OP, MPP-1 obrasci V8.10 PDF Ispis
Petak, 19 Studeni 2010 15:18

 

Dodana je mogućnost vezanja postojećih Vrsta primanja koje se koriste u obračunu, za propisane točke iz čl. 3, 4, 5 i 6 Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Po instalaciji verzije 8.10 potrebno je  učiniti slijedeće:

 

ZA OBRAČUNSKU ISPRAVU ZA ISPLATU PLAĆE   (Obrazac OP)

Planirani sati rada

Za plan radnih sati potrebno je popuniti osnovnu Tablicu radnih sati koja obično vrijedi za većinu zaposlenika. Ažuriranje tablice vrši se u Matičnim podacima - Parametarske tablice – Tablica fonda sati. Unosi se godina (npr. 2010) i sati po mjesecima (bila je potrebna i za formiranje Potvrde o plaći ER-1).

Ukoliko postoje zaposlenici koji imaju planirani veći ili manji ukupni broj sati za mjesec, potrebno je otvoriti novu Vrstu primanja za unos ukupnih planskih sati mjeseca, te tom radniku unijeti tu vrstu primanja u Evidenciju rada prilikom obračuna plaće.

- Nova vrsta primanja definira  se u Matičnim podacima – Vrste primanja  u koju treba unijeti:

*  Šifra VP – npr. 201 – Ukupni Planirani sati

*  Podaci koje je obavezno unijeti – označiti kvačicom  „sate“

*  Faktor/ Iznos – neka ostane  „1“

*  Formula  - upisati ’’1’’

*  Vrsta totala – izabrati Neto naknada

*  Način obračuna – Izabrati  Neto iznos

*  Evidencijski sati – izabrati  iz ponuđenog – Evidencijski sati.

Zatim kliknuti  na „PRAĆENJE I KNJIŽENJE“  i u novo dodano polje „OP oznaka“  strelicom odabrati  iz ponuđenog izbornika točku  1 Planirani sati ukupno –   Rs oznaka mora ostati prazna.

VRSTU PRIMANJA ZA PLANIRANE SATE UKUPNO, NIJE POTREBNO OTVARATI NI UNOSITI U EVIDENCIJU RADA, UKOLIKO SVI ZAPOSLENICI IMAJU ISTI PLANIRANI FOND SATI (npr. 176 ili kako je upisano u Tablici fonda sati za taj mjesec).

Poduzeća čiji zaposlenici rade noću:

Za plan sati rada noću mora se otvoriti nova Vrsta primanja i to na isti način kako je opisano za mogući unos plana ukupnih radnih sati, jedino će „OP oznaka“ biti  1.2.. Ta  novootvorena VP povezuje se sa  Vrstom primanja kojom se obračunavaju sati noćnog rada, i  to kao slijedeća VP, tako da se vrsta primanja Planirani sati noću neće trebati posebno unašati u Evidenciju rada.

Ostvareni sati rada – Dodavanje OP oznaka

Radi ispisa OP obrasca potrebno je u Matičnim podacima – Vrste primanja, promjenom ući u svaku  vrstu primanja kojom se dosada obračunavala plaća i unašala u evidenciju  rada.  Potrebno je kliknuti na Praćenje i knjiženje, te u polju  „OP oznaka„  pridružiti odgovarajuću točku iz čl. 3 Pravilnika.

Ispis OP obrasca

Ipis obračunskog platnog listića ostao je isti kakav je bio do sada. OP obrazac  može se ispisivati odvojeno ili  u OP obrascu urediti „Parametre“ ispisa na način  da se osim OP stavaka dobije i rekapitulacija po vrstama primanja.

Radi veličine ispisa OP obrasca moguće je kod Poreza/prireza staviti da se „Ispisuje se samo porez i prirez“  tako da nema više detaljne razrade po stopama, a u tekstu podnožja označi se  „Rekapitulacija Bruto VP“ (ukoliko se na jednom ispisu želi dobiti OP stavke i rekapitulacija po VP) i eventualno se urede drugi parametri. Kod uređenja parametara za ispis obračunske  isprave – OP obrazac, mogu se dodati eventualne pisane informacije i napomene u podnožju isprave naznačen kao: „Tekst podnožja“.

 

OBRAČUNSKA ISPRAVA ZA ISPLATU OTPREMNINE   (obrazac OTP)

Za potpunu  primjenu Zakona o načinu ispisa Obračunske isprave za isplatu otpremnine OTP obrazac, potrebno je urediti Vrstu primanja kojom se obračunava otpremnina u Obračunu  plaća, te  otvoriti novu Vrstu primanja  potrebnu za unos prosječne bruto plaće u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

 

Način uređenja Vrste primanja za unos naknade i broja godina za otpremninu:

Postojeća Vrsta primanja  kojom se isplaćuje neoporezivi dio otpremnine.

*  Postojeća Šifra VP – npr. 255 – Neoporeziva otpremnina

*  Podaci koje je obavezno unijeti – označiti kvačicom  „sate“ (potrebni  su za unos broja godina)

* Evidencijski sati – izabere se  iz ponuđenog – Evidencijski sati.

Zatim kliknuti na „PRAĆENJE I KNJIŽENJE“  i u novo dodano polje „OP oznaka“  strelicom se odabere iz ponuđenog  izbornika točka  OTP 1.1 Broj godina za otpremninu.

*   Rs oznaka mora ostati prazna.

 

Način otvaranja Nove Vrste primanja za unos prosječne bruto plaće:

Nova vrsta primanja unosi se u Matičnim podacima – Vrste primanja  u koju treba unijeti

*  Šifra VP – na pr. 256 – Prosjek BTTO plaće u 3 mj.

*  Podaci koje je obavezno unijeti – označiti  kvačicom  „iznos“

*  Faktor/ Iznos – neka ostane  „1“

*  Formula  - upiše se „1“

*  Vrsta totala – izabrati - Neto naknada

* Način obračuna – izabrati - Neto iznos

* Evidencijski iznos – izabrati  iz ponuđenog – Evidencijski iznos

Zatim kliknuti na „PRAĆENJE I KNJIŽENJE“  i u novo dodano polje „OP oznaka“  strelicom odabrati  iz ponuđenog izbornika točku  OTP 1.2 prosječna bruto plaća

*  Rs oznaka mora ostati prazna.

U  unosu  Evidencije rada, radniku kojom se obračunava otpremnina, sada se moraju unijeti najmanje tri Vrste primanja, jedna (npr. 255)  kojom će se u polje sati unijeti broj godina i u polje iznos neoporeziva naknada koja se isplaćuje, druga  (npr. 256) kojom će se u polje iznos unijeti prosječna Bruto plaća kao informativni podatak u  OTP-u.  Nakon toga normalno se unese Vrsta primanja kojom se isplaćuje oporeziv dio otpremnine.

 

 


 

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics