DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Evidencija prisutnosti

TM

Evidencija radnog vremena i praćenje prisutnosti zaposlenika programski je modul koji omogućuje distribuirano planiranje i evidentiranje prisutnosti radnika na radnom mjestu. Kao modul Evidencija prisutnosti dio je integralnog informacijskog sustava Point2000 i predstavlja logičku i funkcionalnu poveznicu Kadrovske evidencije i Obračuna plaća. Evidencija prisutnosti može se koristiti u svim tvrtkama bez obzira na veličinu, djelatnost ili složenost njihove strukture.

Služi kao kompletno rješenje za praćenje prisutnosti i evidenciju radnog vremena zaposlenika po organizacijskim jedinicama, odnosno evidencijskim mjestima  na dnevnoj i mjesečnoj osnovi, a u sebi uključuje i mogućnost praćenja evidencije po mjestima troška i radnim nalozima.

Evidencijska mjesta su mjesta na kojima se definira prisutnost zaposlenika u poduzeću, a ona mogu i ne moraju odgovarati organizacijskim jedinicama tj. organizacijskoj strukturi poduzeća. U teoriji, svaka organizacijska jedinica može predstavljati jedno evidencijsko mjesto, čija se veza jasno vidi u tablici Organizacijske jedinice – Evidencijska mjesta. U toj tablici moguće je definirati i prema potrebama korisnika povezati organizacijske jedinice sa mjestima evidencije.

Neovisno o broju zaposlenika i organizacijskih jedinica, ovaj program kroz sustav prava omogućuje jednostavnu dodjelu privilegija za unos podataka o evidenciji prisutnosti zaposlenika.

 

KODOVI PRISUTNOSTI - VRSTE PRIMANJA

Korisnik ima mogućnost kreiranja Kodova prisutnosti koji se pridružuju vrstama primanja iz Plaća, dodijeliti im proizvoljan opis, te iz padajućeg izbornika odabrati smjenu i vrstu prisutnosti.

 

RADNICI

U tablici Radnici pune se zaposlenici iz modula Kadrovske evidencije. Kada se radnici napune moguće im je dodjeliti smjenu, te evidencijsku grupu kojoj pripadaju. Smjena i Evidencijska grupa korisnicima će biti zanimljive prilikom punjenja dnevne evidencije jer olakšavaju punjenje dnevne evidencije. Smjene su zanimljive jer sadrže podatak o satnici i kodu prisutnosti pridruženih toj smjeni, a grupe omogućuju filtriranje punjenja evidencije na jednom evidencijskom mjestu na samo pojedinu grupu.

 

UNOS DNEVNE PRISUTNOSTI

Unos dnevne prisutnosti program je namijenjen za unos sati rada zaposlenika na dnevnoj osnovi, koji u većini slučajeva koriste ovlašteni evidentičari na svakom evidencijskom mjestu. Svaki evidentičar pri tom može vidjeti / unositi podatke samo za svoje evidencijsko mjesto (ili mjesta) za koje je zadužen. Program nudi dvije opcije unosa, a to su mogućnost unosa na nivou unosa prisutnosti za evidencijsko mjesto, te unos prisutnosti za radnika.

 

PRIVREMENI RASPORED I KONTROLNI PREGLEDI PRISUTNOSTI

Radnicima je moguće privremeno dodijeliti i rasporediti za određeno razdoblje različite kodove prisutnosti (bolovanje, godišnji odmor i sl.). Administrator može pratiti Privremene rasporede radnika na nivou cijelog poduzeća. U kontrolnim pregledima prisutnosti moguće je ispisati mjesečne evidencijske list po svim evidencijskim mjestima na različitim nivoima i kriterijima spisa. Kontrolnim pregledom korisniku se nudi niz različitih ispisa prisutnosti na dan prema zadanim parametrima, kao npr. broj prijavljenih/neprijavljenih zaposlenika po OJ, KP i MT.

 

MJESEČNA EVIDENCIJA PRISUTNOSTI

Punjenje mjesečne evidencije prisutnosti iz dnevne obavlja zaposenik sa administratorskim privilegijama.

Kreiranje mjesečne evidencije iz dnevne odvija se pomoću posebnog programa. Potrebno je odrediti mjesec i godinu obračuna, te želi li se kreirati naknade za nedjelje i praznike. Nakon prijenosa dnevne evidencije u mjesečnu, u ovoj tablici je vidljiv broj sati rada zaposlenika na nivou mjeseca.

 

DODATNI SATI (PREKOVREMENI), SATI PRERASPODJELE

U programu se nudi mogućnost unosa prekovremenih sati za pojedinog radnika (opcionalno), nakon kojeg slijedi zaključak obrade i izračun broja sati preraspodjele. Posebnim programom moguće je pregledavati i dodatno napraviti ispravak mjesečne evidencije prisutnosti za pojedinog radnika. U toj tablici vidljivi su podaci o organizacijskoj jedinici, kodu prisutnosti i broju sati za preraspodjelu.

 

PRIJENOS EVIDENCIJE U OBRAČUN PLAĆA

Posebnim programom prebacuju se podaci o prisutnosti zaposenika na mjesečnoj razini u modul Plaće. Podaci Evidencije prisutnosti trajno se čuvaju za neograničeno razdoblje.

 

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics