DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

knjigovodstvo-i-financije.jpg


KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE je segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, koji je neophodan za obuhvat i obradu financijsko - knjigovodstvenih podataka. Cijeli segment povezan je u jednu integralnu cjelinu, tako da se svi podaci nalaze samo na jednom mjestu. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio segmenta koji obavlja ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

1 Nova verzija Point2000 pokriva promjene u poslovanju nakon ulaska u EU
2 Financijsko poslovanje – Glavna knjiga i salda - konti
3 Tok Novca
4 Obračun kamata
5 Osnovna sredstva
6 Sitan Inventar
7 Troškovno knjigovodstvo
8 Blagajna
9 Likvidatura
10 Knjige računa

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics