DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Nova verzija Point2000 pokriva promjene u poslovanju nakon ulaska u EU

Point2000 Ver.10.10

 

point2000 verzija 10 donosi potrebne promjene za usklađenje sa novim zakonima koji u RH stupaju na snagu ulaskom u EU (01.07.2013.). Glavninu promjena čini novi zakon o PDV-u što se u point2000 odražava na promjene nekih šifarnika, te promjene u modulima Fakturiranje, Knjige računa i obračun PDV-a, te u Financijskom knjigovodstvu - knjiženje ulaznih računa.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics