DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Promjena poreza na dohodak 2021POREZNA REFORMA I PROMJENE U OPOREZIVANJU U 2021. GODINI


U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

  • porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%
  • porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%
  • porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%

Da bi se to omogućilo unutar sustava Point2000 biti će potrebno učiniti sljedeće:

U modulu Plaće - Matični podaci - Parametarske tablice - Tablica poreza i olakšica - promijeniti:


Porezna stopa 1 - 20


Porezna stopa 2 - 30


 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics