DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Autorski honorari

Modul Autorski honorari omogućuje praćenje podataka o autorskim honorarima na više nivoa, kako na nivou pojedinog djelatnika, tako i na nivoima organizacijskih jedinica.
Isto tako, u povezanosti s drugim modulima programskog paketa POINT 2000, omogućeno je i praćenje troškova autorskih honorara po radnim nalozima.

Modul pruža korisnicima pomoću lista i pregleda sve podatke potrebne bilo za analitičke procjene, bilo za kreiranje različitih periodičnih izvještaja koji se zahtijevaju od poduzeća u vezi s autorskim honorarima.

AUTORSKI HONORARI namijenjeni su obračunu i praćenju autorskih honorara, ugovora o djelu i povremenih poslova. Pri tom se korisniku pružaju sve mogućnosti obračuna od najjednostavnijih kod kojih je unaprijed poznat iznos, a potrebno je samo obračunati porez i prirez do najsloženijih kod kojih se u obzir uzimaju satnice, razni faktori vrijednosti boda, mjesta troška koja terete autorski honorari i slično.

Glavna svojstva Point 2000 Autorskih honorara:

- Obračun honorara i ugovora o djelu moguć je za vlastite zaposlenike i vanjske suradnike.
- Matični podaci o vlastitim djelatnicima zajednički su s modulom Point 2000 Obračun i knjigovodstvo plaća. Honorare se može obračunavati po principu bruto/neto i neto/bruto.
- Način obračuna poreza proizvoljan je.
- Obračun honorara moguć je na temelju iznosa, sati, koeficijenata, i sl.
- Troškove honorara moguće je pratiti po organizacijskim jedinicama, mjestima troška, radnim nalozima i objektima troška.
- Formiranje i ispis virmana u potpunosti su automatizirani.
- Program pruža mogućnost ispisa niza rekapitulacija obračunatih honorara: po bankama, općinama stanovanja, organizacijskim jedinicama i sl.
- Isplaćene honorare moguće je pratiti kroz neograničeno razdoblje.
- Podaci potrebni za ID-1 OBRASCA i potvrde o dohotku prate se kroz po volji dugo razdoblje.
- Troškovi autorskih honorara knjiže se automatski u Financijsko knjigovodstvo
- Podaci o isplatama autorskih honorara - moguće je formirati disketu sa zbrojnim nalogom za prijenos. 

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics