DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Kadrovska Evidencija

Kadrovska evidencija je kompleksan modul programskog paketa POINT 2000 koji je povezan s drugim modulima u okviru praćenja Ljudskih potencijala – Obračun i knjigovodstvo plaća, te Honorari. Implementacijom Kadrovske evidencije korisniku je omogućeno da objedini ta područja, te uspostavi punu kontrolu nad poslovnim procesima koji su do sada bili izdvojeni kao zasebne cjeline. Između ostalog to znači slijedeće:

1. Uspostaviti jedinstveni sustav praćenja matičnih podataka o zaposlenicima i vanjskim honorarnim suradnicima tvrtke.
2. Omogućiti praćenje promjena podataka zaposlenika u pogledu njihovog statusa, prava iz radnog odnosa, isplata, godišnjih odmora, organizacijskih i ostalih promjena u okviru tvrtke i slično.
3. U što većoj mjeri automatizirati kako preuzimanje podataka o isplatama koje dolaze iz različitih odjela, tako i knjiženje podataka obračuna u sustav Financijskog knjigovodstva.
4. Omogućiti sustav izvještavanja koji će pružiti kvalitetni uvid kako u sve relevantne kadrovske promjene, tako i u troškove rada zaposlenika i honorarnih djelatnika.

 

KADROVSKA EVIDENCIJA je modul namijenjen svima koji se susreću s potrebom za brzim i kvalitetnim informiranjem i praćenjem podataka o zaposlenima. Osim praćenja prošlih događaja i prikupljanja niza podataka o zaposlenima, ovaj modul namijenjen je i kvalitetnom vođenju i planiranju korištenja ljudskih resursa.. Sam modul projektiran je da zadovolji više zahtjeva kao što su:

1. Prikupljanje i održavanje podataka o zaposlenicima
2. Praćenje svih promjena u radu i profesionalnom razvoju zaposlenika i njihovu evaluaciju temeljem određenih kriterija
3. Formiranje izvješća za potrebe menadžmenta
4. Formiranje potrebnih zakonskih izvješća
5. Pruži temelj za daljnji razvoj sustava planiranja ljudskih resursa

Point2000 Kadrovska evidencija osim praćenja matičnih podataka zaposlenika omogućuje praćenje podataka i o njihovom školovanju, srodnicima, tečajevima i sl. Važne promjene podataka zaposlenika (radno mjesto, organizacijska jedinica i sl.). automatski se bilježe i prate kroz neograničeno razdoblje. Izračun dana godišnjeg odmora je automatiziran, kao i ispis rješenja, a podaci o iskorištenim danima automatski se preuzimaju iz obračuna plaća. Niz izvješća pruža nam podatke o fluktuaciji zaposlenika, kvalifikacijskoj strukturi, starosnoj strukturi tvrtke, podatke o zaposlenicima s jubilarnim stažom i slično. Program za generiranje lista omogućuje kreiranje ispisa i za osobe bez posebnog informatičkog znanja. Promjene kadrovskih podataka se po želji automatski prenose u Program za obračun plaće, a isto tako u Kadrovsku evidenciju preuzimaju promjene podataka za koje je zadužen Obračun plaća.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics