DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

menadzersko-izvjescivanje.jpg


Modul je usmjeren na izvješćivanje poslovodstva u vidu jednostavnih tabela i grafikona, a na temelju planiranih vrijednosti i prikupljenih podataka iz raznih izvora informacijskog sustava Point 2000. Obrada, analiza i prezentacija tih podataka zadatak je ovog modula.MENADŽERSKO IZVJEŠĆIVANJE omogućuje poslovodstvu da razumije poslovne događaje iz prošlosti, da kontrolira sadašnjost i planira budućnost.

U svrhu davanja ukupne slike uspješnosti poslovanja društva koriste se:
- analiza bilančnih pozicija i pozicija računa dobiti,
- horizontalna i vertikalna analiza,
- analiza novčanih tokova,
- simulacija novčanih tokova,
- trendovi kretanja zadanih pozicija,
- rang liste najprodavanijih artikala/usluga,
- rang liste najvećih kupaca, dobavljača, dužnika i sl.,
- pokazatelji uspješnosti (produktivnost, rentabilnost...),
- tabelarni i grafički prikazi,
- specifični izvještaji za hotele.

Korisnici mogu i sami kreirati specifična izvješća pomoću generatora vlastitih izvještaja.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics