DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Uputa za primjenu nove stope PDV-a 5%

 

OPĆENITO

Ovaj dio upute odnosi se na primjenu u Maloprodaji, Robno-materijalnom poslovanju i Fakturiranju.

Primjena u Maloprodaji je vremenski najosjetljivija budući da prodavaonice trebaju dovršiti i zaključiti poslovanje sa starom stopom, a ujutro moraju početi rad sa novom stopom pdv.

Veleprodaja je po tom pitanju manje osjetljiva, ali i tu su potrebne pripreme.

 

A. ZAVRŠETAK RADA SA STAROM STOPOM PDV

Prije uvođenja nove stope poreza staro se mora dovršiti sa starom stopom.

Maloprodaja

za sva skladišta/prodavaonice potrebno je:

- proknjižiti sve neproknjižene dokumente (primke, kalkulacije, otpremnice...)

- zaključiti sve kase, preuzeti utrške i proknjižiti ih

Robno - materijalno

za sva skladišta potrebno je:

- proknjižiti sve neproknjižene dokumente (primke, kalkulacije, otpremnice...)

Fakturiranje

- proknjižiti sve neproknjižene fakture i provjeriti jesu li sve otpremnice fakturirane

Financijsko

U knjiženjima:

- preuzimanje iz drugih modula

- zaključak dnevnika prometa

- u Vrstama dokumenata za tip 3, 4, 5 uz polje 'Konto pretporeza 5%' potrebno je dodijeliti odgovarajući konto.


B. UVOĐENJE NOVE STOPE PDV

Glavni šifrarnici - Ažuriranje - Porezi

- otvoriti nove šifre poreza sa stopom 5%

- preko šifrarnika vrste robe (ili eventualno preko identa) dodijeliti nove šifre poreza

Ukoliko postoji više šifara poreza od 0% koje treba mijenjati na 5% promjena se može napraviti  servisnim programom:

Admin - Pokreni program - GS350_02

Stara šifra poreza - Nova šifra poreza

Program je potrebno izvesti onoliko puta koliko postoji parova  stara šifra poreza -nova šifra poreza.

 

Za korisnike koji su u najmu na našem serveru:

program "Zamjena poreza" se nalazi u modulu Robno materijalno - Administracija MK - Zamjena poreza u vrstama roba i identima

 

C. ODREĐIVANJE NOVIH CIJENA I FORMIRANJE CJENIKA

Moguće su 2 opcije:

1. Ručna korekcija cijena u cjeniku,

2. Automatska promjena cijena u cjeniku:

Robno - materijalno - Cjenici - Promjena cijene za artikle

Robno - materijalno - Cjenici - Promjena cijene za usluge


Kod automatske promjene moguće je birati TIP-PROMJENE

- Usklađenje prema cijeni bez poreza (Povećava se MPC)

- Usklađenje prema cijeni s porezom (MPC ostaje ista, smanjuje se marža)


D. NIVELACIJA VRIJEDNOSTI ZALIHA

(samo za prodavaone i objekte koji se vode po MPC s porezom)

Izvršiti nivelaciju cijena za sve prodavaone.

- Nivelacija se pokreće na uobičajeni način.

 

E. FORMIRANJE CJENIKA

- Formirati cjenike za sve prodavaone

- Preuzeti nove cjenike na kasama

- Nastaviti normalnu prodaju po novim cijenama


 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics