DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Novosti u Point 2000 ver 10.50
Verzija 10.50


AH
Obračun drugog dohotkaNovo polje na parametrima obr. Drugog dohotka

U parametrima obrade Drugog dohotka u polje "Vrsta Isplate" unosi se propisani broj
isplate vezan za punjenje Polja "Broj platitelja" u virmanima.

Omogućen je unos vrste isplate koja se može ispisati za neka primanja na virmanima drugog dohotka. Podatak se ispisuje zajedno s JOPPD oznakom u pozivu na broj platitelja.
CP
CPV - Javna nabavaNovi modul za komunikaciju s centralnim obračunom plaća

Razvijen je novi Plaće 2000 - COP modul koji dvosmjerno komunicira s centralnim obračunom plaća u RH za državne zaposlenike. Podaci o obradama u COP-u se pune u Point2000, a isto tako omogućen je i povrat podataka obračuna iz Point2000 u COP.JO
JOPPD obrazacNovi tip vrste izvješća na JOPPD obrascu.

Dodan je novi tip vrste izvješća - 4 za unos naknade za invalide - u skladu s tim modificirani su ispisi prve i druge stranice JOPPD obrasca.
Unosi se prilikom Pripreme JOPPD-a obrasca - odabire Vrsta isplate 4 i unosi broj osoba za koje se obračunava i iznos obračunane naknade.
Na taj način može se formirati XML. datoteka.


Novi tipovi načina isplate na JOPPD obrascu za putne naloge.


U skladu s promjenama u izvješćivanju neoporezivih primitaka na JOPPD obrascu omogućeno je preuzimanje podataka o putnim nalozima s novim vrstama isplate.
Isplata "5" Primanja u naravi -koristi se za sve troškove koji se ne isplačuju radniku, a mora biti na JOPPD-u (plaća poduzeće),

Isplata "9" koristi se za isplate radnicima, a ne mora biti na JOPPD-u-.

KA
Obračun kamataObračun kamata za račune do 29.6.13.


Za račune nastale prije 30.6.2013. treba prijaviti poseban uvjet plaćanja koji koristi zakonsku zateznu stopu koja je tada vrijedila (15%), i zatim promjeniti uvjete plaćanja za te račune. Promjenu uvjeta plaćanja za stare račune može napraviti operater koji ima pristup meniju Administracija FK i privilegiju za knjiženje FK te pokrenuti program "Promjena nekih podataka o računu" (moguće je promijeniti ops, uvjete plaćanja, i datum računa).
KE
Kadrovska evidencijaPuinjenje zapisa na karticama elemenata obračuna Ke iz plaća


Punjenje zapisa na karticama elemenata obračuna Ke iz plaća
Omogućeno je kreiranje zapisa na karticama KE na temelju matične datoteke radnika u Obračunu plaća


Preuzimanje elem. obračuna iz csv datoteke - novi radnici
Program KE_IMP02 omogućuje masovno preuzimanje preuzimanje promjena elemenata obračuna iz csv datoteke , zapošljavanje novih zaposlenika, punjenje elemenata obračuna, kreiranje novih stanja i ažuriranje matične tablice zaposlenika.


Ispis logo-a tvrtke na ugovorima u zapošljavanju


Na ugovorima o radu u kadrovskoj evidenciji moguće ispisati i logo tvrtke na vrhu stranice.Preuzimanje promjena elemenata obračuna iz csv datoteke

Program KE-IMP01 omogućuje masovno preuzimanje promjena elemenata obračuna iz csv datoteke , kreiranje novih stanja i ažuriranje matične tablice zaposlenika za zaposlene zaposlenike.


Nova polja za ispis Ugovora o radu

U ugovoru o radu (Kadrovska evidencija), omogućen je i ispis podataka lokaciji na kojoj će radnik raditi
KP
Komercijalno poslovanjePregled akcija

Novi prograni za pregled akcija sa pretraživanjem po svim poljima...
Poziva se iz osnovne forme za pregled akcija ( dugme Pregled).KR
Knjige ulaznih i izlaznih računaObrazac INO PPO

Dodan je Ispis i xml obrasca INO PPO, za prijenos porezne obveze - obveznici bez sjedišta u tuzemstvuPDV - ostali podaci


U knjigama URA / IRA dodano je polje 'Opis' koje služi za formiranje nekih podataka u točki VIII Ostali podaci PDV-obrasca. Neka polja iz točke VIII ipak treba ručno upisati: 3.1, 3.2 te broj nekretnina.1 - 3


KR
Knjige ulaznih i izlaznih računaPDV po naplaćenoj naknadi

Ako je u šifarniku poduzeća (Parametri i privilegije-Poduzeće) označeno da se obračunava PDV po naplaćenoj naknadi, obračun PDV uzima u obračun samo izlazne račune koji su plaćeni u cijelosti ili djelomično.
**Osim računa koji se odnose na gospodarska dobra.
Knjiga izlaznih računa prikazuje originalne račune kako su fakturirani, a poseban pregled daje račune koji su ušli u obračun. Knjiga IRA se može ispisati s svim računima iz perioda ili samo onim koji su ušli u obračun.LI
LikvidaturaLikvidatura pregled/unos računa

Likvidatura pregled/unos računa
Dodane su kolone Ugovor/Projekt u pregled, te mogućnost pretraživanja ...MK
Robno - materijalno poslovanjeŠifarnik asortimana

Šifrarnik asortimana - Promjena duljine šifre sa 2 na 3 znaka.
Promjena ostalih povezanih programa ( npr. LOV na artikle)...


Ispis nefakturiranih otpremnica

Ispis nefakturiranih otpremnica:
Dodan sort po vrsti i broju dokumenta te po datumu za lakši pregled.


Popis negativnih zaliha

Popis negativnih zaliha;
Dodana mogućnost sortiranja za lakši snalaženje na ispisu.


Skladište šifarnik, dodano polje mjesto troška


Uz šifru skladišta dodano je polje za unos Mjesta troška.
- U unosu dokumenta MK, i FA, se mjesto troška postavlja na vrijednost iz
skladišta ako već nije popunjeno
MK, preuzimanje KP dokumenata

Novo, preuzimanje KP ( nabava / prodaja / troškovno) dokumenata iz unosa MK dokumente.

- Samo za KP dokumente preuzete ovim postupkom će se ažurirati isporuka ( isporučena količina i status) nakon knjiiženja MK dokumenta
- do sada je svaki MK dokument knjiženjem ažurirao KP dokument ( određenim algoritmom koji se ukida od verzije 10.50 )
- od trenutka preuzimanja KP dokumenta, do trenutka knjiženja MK dokumenta interno se održava veza između MK i KP dokumenata, tako da se KP dokument ne može otpremiti više puta
- preuzimanje se pokreće klikom na dugme 'Preuzmi' iz unosa MK dokumenta
PL
Obračun i knjigovodstvo plaća
Forma za parametarsko učitavanje evidencie rada

Na temelju parametara koje prijavi korisnik učitava se evidencija rada. On odlučuje da li se u evidenciju plaće preuzimaju samo šifra radnika , vrsta primanja i sati ili i drugi podaci kao što su OJ, Radni nalog i slično.


PN
Obračun putnih naloga
Ovlasti za Administratora PN

Korisnik koji ima privilegiju ADMIN_PN, smije knjižiti i ispravljati putne naloge koje je kontrolirao drugi korisnik.Propisani načini isplata zaposlenicima

Načine isplata zaposlenicima prema tumačenju za JOPPD, ažurira sam korisnik, a program se nalazi u meniju Admin - "Propisani načini isplata zaposlenicima"


Pregled PN po svrhi putovanja


U sumarni pregled putnih naloga, dodana opcija po svrsi /zadaći putovanja (za korisnike koji koriste šifre svrha putovanja).P2
P2000 aplikacijaSitne izmjene

- Ispis faktura (standardni), U slučaju HR zakona i oznake uz poduzeće 'Obračun PDV-a prema naplati' kod ispisa standardnih faktura dodan je tekst (pri dnu) '
"Obračun prema naplaćenim naknadama', kod dobitaša do prometa 3 mil.kn.
Korisnici koji su odabrali tu opciju trebaju u Adminu- Poduzeća - označiti za to predviđeni
check box.
Likvidatura unos, Dodana polja 'Izvorni dokument' (Vrsta_narudžbe, Broj_narudžbe) koja povezuju račun sa pripadajućim dokumentom iz nabave (može se potražiti sa tipkom F1)Akcije, kopiranje akcije u akciju


U Cjenovno rabatnim grupama - Akcije, dodana je mogućnost kopiranja stavki iz jedne u drugu akciju.
Kopiranje se izvodi ulaskom "Promjena" u postojeću Akcija i Gumbom "Kopiranje"odredimo
slijedeće razdoblje akcije
Akcije, pregled isteklih akcija (arhiva)


u Meni Modula MK - Cjenici - Akcije, dodan je Pregled isteklih akcija i pretraživanje po njima.
Mogućnost pretraživanja unutar stavki akcije u Modulu Robno-materijalno
Aktivira se na dugme 'Traženje'.
Ako se kod traženja zadao neki uvjet ( za artikl, ident, brend, ili za posl.partnera,
ili šifru djelatnosti), tada nakon prikaza zapisa za taj uvjet, moguće je samo promijeniti
cijenu i rabat za postojeće zapise, a nije moguće dodavati nove i brisati zapise.
Indikator ovog moda je crvena boja na checkbox-u 'Moguće samo promijeniti cijenu za
postojeće zapise'.
MK,KP kopiranje dokumenata

Novi način kopiranja dokumenta u dokument (moduli MK -robno-mat., KP-Komercijalno).
Zamjenjuje sva dosadašnja kopiranja, poziva se na dugme 'Kopiraj' iz unosa dokumenta.
Knjiženjem MK dokumenta stavke NE ažuriraju isporučenu količinu u KP modulu.
Kopiranje služi samo za manji unos, ako već sličan dokument sa istim stavkama postoji u
proknjiženim dokumentima.
Isporučene količine se Ažuriraju i poštuju sljedljivost samo ako se zaključeni dokument iz
Modula Nabava gumbom "Preuzmi" preuzmu u Primku, odnosno iz Modula Prodaje preuzmu u otpremnicu Kupcu.
Prodajna cijena određivanje(1)


Ako za Cjen.Grupa/artikl nije navedena cijena, niti cjenik, niti rabat, tada se smatra da nije
dana cijena za Cjen.Grupu/artikl.
Razlog:
redak CG/artikl je upisan samo da bi se navela šifra artikla od kupca (za ispise),
pa ako bismo u tom slučaju uzeli broj cjenika iz CG (gs710) i odredili cijenu,
tada bismo blokirali mogućnost da se definira npr. rabat na nivou CG/ident.
Standardni direktorij za ispis izvještaja u datoteku


Standardni direktorij za ispis izvještaja u datoteku, može se odrediti za svakog operatera
posebno i to na način: Meni - Glavni šifrarnici - Održavanje podataka/ Operater -parametriSitne promjene:
- kod preuzimanja iz datoteke u MK dokumente, uklonjeno polje Čitaj iz ručnog terminala
- unos ponude sa blokadom zalihe, promjena : ako cijena stavke nije poznata nakon validacije stavke kursor je u polju cijena.
- učitavanje iz datoteke u MK tip 18, dodao i mogućnost učitavanja serijskog broja artikla, format : artikl#količina#cijena_devize#serijski broj


SV
ServisKilometraža vozila


U Šifrarniku je moguće ažurirati stanje kilometara i upisati razliku tahografa.
Također postoji mogućnost izračuna - u polje razlika tahografa se upisuje stanje na novom tahografu te će program pritiskom na tipku izračun sam izračunati i upisati razliku.
Na radnim nalozima i servisnom pregledu je dodana kilometraža i omogućene ažuriranje. Ovdje je uvijek prikazano stvarno stanje km vozila.
Pri ulazu vozila upisuje se stanje brojača kilometara (tahografa), a program sam računa iz razlike tahografa pravo stanje km vozila.

3 - 3


 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics