DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Nabava

Point2000 – Nabava je dio programskog paketa Point2000 koji služi za kompletno praćenje postupka nabave dobara i usluga.

Moguće je postaviti i održavati detaljne planove nabave. Planovi nabave rade se po ARTIKLIMA, BRENDOVIMA ili po GRUPAMA ARTIKALA, a mogu se postavljati na nivou poduzeća, ili po dobavljačima. Program automatski vodi računa o izvršenosti planova.

Za svaku nabavu, moguće je napraviti narudžbu dobavljaču. Prema ovlastima i pravima operatera, narudžba se može pratiti na 3 nivoa (Predložio, Kontrolirao, Odobrio). Nakon ovjere kontrole, predlagatelj više ne može mijenjati narudžbu, a nakon odobrenja ni predlagatelj ni kontrolor ne mogu mijenjati narudžbu.

Isporuke i preuzimanja robe od dobavljača, automatski se povezuje sa narudžbama, tako da je uvijek raspoloživ podatak o tome što je naručeno, što od toga je isporučeno i što dobavljač još duguje.

Uz nabavu je povezan veliki broje pregleda i izvještaja tako da je moguće vrlo detaljno praćenje i kasnije analiziranje nabave.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics