DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Robno - materijalno poslovanje

Point2000 – Robno - materijalno poslovanje, sustav je za kompletno upravljanje zalihama repromaterijala, trgovačke robe i proizvoda u realnom vremenu. Za knjigovodstveno praćenje zaliha korisnik može birati između FIFO metode ili metode ponderiranih prosječnih cijena, a također se može birati između praćenja po NABAVNIM, PRODAJNIM ili PRODAJNIM CIJENAMA s porezom.

Robno - materijalno poslovanje glavni je i jedini mjerodavni izvor informacija o stanju roba i materijala. Ovakav položaj daje ovom modulu značaj koji zahtijeva izuzetnu pažnju prilikom pripreme i praćenja poslovnih podataka. Rad s računalom pretpostavlja direktnu komunikaciju između korisnika i stroja. To znači da su izbačeni svi posrednici koji nisu neophodni, pa je put od izvora podatka do stroja sveden na najmanju moguću mjeru. Sve transakcije materijalom i robom moguće je obavljati direktno u skladištu, čime se uz maksimalnu točnost podataka postiže i praktično trenutna ažurnost podataka.

Sve promjene nastale u Robno - materijalnom poslovanju automatski se prenose u računovodstveni sustav. Sustav je također povezan sa sustavima Nabave, Prodaje i sustavom Fakturiranja.

Podržana je upotreba ručnih terminala za obavljanje automatskih inventura, ali i za postupak zaprimanja i/ili izdavanja robe sa skladišta.

Osnovni nivo praćenja zaliha čine SKLADIŠTE i ARTIKL.

Skladišta je moguće grupirati prema namjeni ili prema vrsti robe koja se u njima nalazi. Metodu praćenja moguće je definirati za svako skladište, a način kontiranja može se definirati i na nivou grupe skladišta.

Artikle je također moguće grupirati na različite načine (Vrsta robe, Ident ili Grupa robe, Brend, Proizvođač itd...) Svaki artikl može se pratiti istovremeno u 4 različite jedinice mjere. Sustav automatski preračunava jednu jedinicu mjere u drugu. Uz svaki Artikl može se vezati jedan osnovni BAR - KOD, te neograničen broj alternativnih BAR - KODOVA. Kada se radi o BAR - KODOVIMA za pakete, uz kod je moguće definirati količinu, pa onda sustav sam razlikuje pojedinačne artikle od paketa.

Uz svaki artikl vezano je 9 različitih cjenika u domaćoj i jedan u stranoj valuti. Cijene i rabate moguće je vezati uz kupca ili uz primatelja robe. Takve cjenike moguće je vezati uz artikle, uz grupe artikala ili uz brendove. S druge pak strane kupce i primatelje moguće je grupirati u Cjenovno rabatne skupine, čime je omogućeno da se uz održavanje minimalnog broja cjenika, pokriju gotovo svi potrebni slučajevi.

Sve transakcije u ovom modulu automatski se vežu za komercijalno poslovanje, primke se povezuju sa narudžbama dobavljača, otpremnice se povezuju sa ponudama, narudžbama kupaca ili ugovorima o prodaji, a sve transakcije formiraju statistiku nabave i prodaje roba u komercijalnom poslovanju.

Omogućeno je kopiranje već ispostavljenih dokumenta u novi dokument, čime se znatno ubrzava rad sa dokumentima robno materijalnog poslovanja, te preuzimanje iz vanjskih datoteka ili ručnih terminala.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics