DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

 

Hrvatsko zakonodavstvo nastavlja se usklađivati s europskim i u području platnog prometa, te se zbog uvođenja IBAN konstrukcije računa u nacionalni platni promet mijenjaju standardizirani obrasci.

U novoj verziji _8.60_ Point2000 poslovnim partnerima su automatski formirane IBAN šifre. Preporučljivo je provjeriti IBAN samog poduzeća u izborniku Admin/Parametri i privilegije/Poduzeća.

1. LIKVIDATURA

U modulu Likvidatura potrebno je u nekom trenutku odlučiti kada će se napraviti prijelaz na tip obrasca HUB-3, što je moguće učiniti na dva načina:

1. promjenom postojećeg virmana tipa HUB-1 u tip obrasca u novi HUB-3 ili način

2. otvaranjem novog tipa virmana HUB-3

Uvodi se podatak "Šifra namjene" koji označava četveroslovnu oznaku transkacije prema novom standardu. Šifra namjene nije obavezan podatak na virmanu, a sadržaj šifre namjene nema utjecaja na podatak "Opis plaćanja".

Potrebno je popuniti sva polja, te odabrati jednu Vrstu naloga - Nac. plaćanja u domaćoj/stranoj valuti, međunarodna plaćanja.

2. ZBROJNI NALOG ZA PRIJENOS

U modulu Zbrojni nalog za prijenos potrebno je u izborniku Šifrarnici/Žiro-računi tvrtke ažurirati IBAN šifre.

3. PLAĆE

Prije svega provjeriti u Admin/Parametri i privilegije/Poduzeća jesu li ažurirane IBAN šifre poduzeća!

Prvi korak je konverzija žiro-računa u IBAN šifre pomoću programa koji se pokreće u modulu Admin - PLIBAN01. Isto pravilo vrijedi i za modul Drugog dohodka, a koristi se program AHIBAN01. Pokretanjem programa PLIBAN02 izvršit će se konverzija tekućih računa radnika u odgovarajuće IBAN šifre, temeljem žiro računa njihovih poslovnica banaka i tekućih računa radnika. Punjenje IBAN-a je moguće više puta ponoviti. Isto vrijedi i za modul Drugog dohodka gdje se za punjenje IBAN-a primatelja treba pokrenuti program AHIBAN02.

Potrebno je napomenuti da će se prilikom pokretanja ovog programa konvertirati isključivo uredni žiro-računi!

Drugi korak koji je potrebno učiniti vrši se u Matičnim podacima/Parametarske tablice/Tipovi virmana. Promjenom Tipa obrasca u padajućem izborniku prelazi se na HUB-3. U ovom slučaju Šifra namjene je obavezno polje za popunjavanje, zbog obrade neto plaća prilikom zatvaranja izvoda. Za one korisnike koji koriste modul Izvodi banaka omogućena je opcija za definiranje šifara namjena u modulu Izvodi banaka što omogućava automatsko kontiranje.

4. IZVODI BANAKA

Kao što je već navedeno, izmjene u modulu Izvodi banaka odnose se samo na promjene vezane uz pravila kontiranja za Plaće.

U izborniku Preuzimanje dodana je mogućnost za preuzimanje izvoda u novom formatu, što je potrebno označiti kvačicom. Ukidaju se ovezne oznake "??", te je uvedeno novo Pravilo za uvoz banke koje se zove Šifra namjene.

U Pravilima kontiranja potrebno je napraviti slijedeće promjene:

Tip - Šifra namjene

Račun/Šifra namjene - unosi se propisana šifra namjene npr. "SALA" - Opis: Isplata plaće ili

"PAYR" - Opis: Isplata plaća prema platnoj listi, itd.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics