DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr


Od 25.02.2015 u verziji Pointa 10.50 ugrađen je u aplikaciju novi JOPPD obrazac sa novom xml shemom i ostalim zakonskim izmjenama.

Svi korisnici koji su dobili verziju 10.50 prije tog datuma moraju se javiti u Point da im se spuste zadnje izmjene.


Upute za pripremu izvješća JOPPD-a tip 4

Za pripremu JOPPD-a za naknadu za osobe s invaliditetom (izvješće tip 4) potrebno je u Preuzimanju podataka JOPPD-a iz obračuna plaća/Priprema JOPPD-a izabrati  izvješće tip 4, ručno upisati broj invalida i iznos koji je obračunat/uplaćen, te formirati JOPPD/xml datoteku.

Datum JOPPD.a (oznaka izvješća ) zadaje su u Parametrima obračuna plaće u polju Datum isplate.

Izvješće tipa 4 podnosi se kao poseban izvještaj te se popunjava/ispisuje samo na stranici A bez stranice B

Plaćanje ove naknade vrši se formiranjem zasebnog virmana  (preko internet bankarstva, uplatnice ili kroz Point(ručnim unosom)).


Upute za popunjavanje JOPPD-a B strane (ukupno neodrađeni sati)

Ovaj dio upute odnosi se na popunjavanje JOPPD-a   B  strane kolona 10.0 ukupno neodrađeni sati rada.

Kako bi na B strani obrasca polje 10.0 bilo napunjeno neodrađenim satima potrebno je u šifarniku vrste primanja, u matičnim podacima plaća, za svaku vrstu primanja koja se odnosi na plaćeni izostanak u bruto iznosu (npr. godišnji odmor, državni praznik, bolovanje firma itd.) učiniti slijedeće: u praćenju i knjiženju kod te vrste primanja kod Vrsta sati za ER-1 izabrati Plaćena odsutnost.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics