DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

naslov-point2000.jpg


je snažan INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAV, dizajniran tako da Vaše cjelokupno poslovanje učini efikasnim. Njegova izuzetna pouzdanost ima tri oslonca: vrhunska softverska tehnologija (troslojna Oracle arhitektura), veliko iskustvo razvojnog tima i velika baza postojećih korisnika koja u suradnji sa razvojnim timom potiče neprekidno usavršavanje sustava .

U izradu sustava ugrađeno je dugogodišnje iskustvo u dizajniranju integralnih informacijskih sustava, a korišteni alati i baze podataka garantiraju brz i efikasan rad sa velikim količinama podataka, te maksimalnu moguću raspoloživost i sigurnost
podataka.Sustav obiluje mnoštvom funkcija i mogućnosti koje su neophodne velikim tvrtkama, ali je njihovo korištenje toliko jednostavno da je upotreba sustava moguća u svim tvrtkama bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti.

 • Knjigovodstvo i Financije


  KNJIGOVODSTVO I FINANCIJE je segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, koji je neophodan za obuhvat i obradu financijsko - knjigovodstvenih podataka. Cijeli segment povezan je u jednu integralnu cjelinu, tako da se svi podaci nalaze samo na jednom mjestu. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio segmenta koji obavlja ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

 • Nabava, Prodaja i Zalihe


  Ovaj segment poslovnog informacijskog sustava Point2000, sastoji se od niza programskih modula koji omogućuju pračenje postupka nabave, prodaje, te zaliha trgovačke robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Segment je povezan je u jednu integralnu cjelinu. Moguće je pratiti događanja od trenutka narudžbe robe ili usluge dobavljaču, pa do utroška ako se radi o materijalu, ili prodaje kupcu kad je riječ o robi. Također je važno napomenuti da je ovaj segment usko povezan sa knjigovodstvenim segmentom, te su svi podaci ovdje obrađeni, automatski završavaju u sustavu knjigovodstva. Dijelovi segmenta modularno su raspoređeni po korisničkim izbornicima tako da svaki korisnik može dobiti samo onaj dio segmenta koji obavlja, ili do kojeg mu je dozvoljen pristup.

 • POS Sustavi


  Point2000 - POS obuhvaća sve potrebne funkcije za rad blagajne u prodavaoni ili u ugostiteljskom objektu. Postoje 2 načina rada Point2000 - POS sustava.

  1. ON - line POS blagajna
  2. Samostalna POS blagajna

  ON-line POS podrazumijeva da postoji stalna veza sa centralnim sustavom. Svi podaci nalaze se na centralnom sustavu, sve transakcije provode se odmah na centralnom sustavu, te nisu potrebne nikakve naknadne obrade i prijenosi podataka.

  Samostalna POS blagajna može raditi samostalno bez potrebe za stalnom vezom prema centralnom sustavu. Kada se uspostavi veza prema centralnom sustavu šifrarnici i cjenici automatski se preuzimaju iz centralnog sustava. Po preuzimanju podataka POS - sustav može raditi potpuno samostalno. Na kraju smjene ili dana vrši se zaključak blagajne, te se podaci automatski prebacuju u centralni sustav.

  Point2000 - POS omogućuje rad sa neograničenim brojem vrsta plaćanja, kao i rad sa više valuta. Izdani računi automatski se prenose u knjigovodstveni sustav te u porezne knjige. Na blagajni je moguće izdavati R1 račune, koji se u knjigovodstvenom sustavu evidentiraju kao normalna veleprodaja.

  POS BLAGAJNA obuhvaća sve potrebne funkcije za rad na prodajnom mjestu.

   

  • Blagajna može raditi kao klasična ili touch screen blagajna
  • Omogućen je rad sa više vrsta plaćanja, kao i rad sa više valuta (deviza)
  • Izdani računi automatski se prenose u knjigovodstveni sustav
  • Moguće je izdavati R1 račune
  • Moguće je naknadno običan račun pretvoriti u R1 (kupac ne mora unaprijed reći da želi R1)
  • Podržava rad sa EFTPOS terminalima
  • Mogućnost raznih varijanti automatskog popusta, (sa mogučnošću centralnog ili lokalnog managementa).
  • Popusti se mogu definirati po: grupama roba i usluga, danima u tjednu, satima u danu, vrstama plaćanja... i još puno toga
  • POS sustav vodi kompletnu statistiku prodaje, po artiklima, po računima, po blagajnama, po prodavačima, po danima u tjednu, po satima u danu...
  • Blagajnicima je moguće zadavati razne privilegije ili ograničenja rada (zabrane brisanja stavaka, odustajanja od računa, davanja popusta, promjenu vrste plaćanja...)
  • Velika količina administratorskih pregleda i ispisa
  • Detaljne statističke analize
 • Ljudski Potencijali


  Point 2000 LJUDSKI POTENCIJALI sastoje se od niza modula namijenjenih upravljanju podacima o zaposlenicima i vanjskim suradnicima. Oni omogućavaju automatiziranje poslovnih procesa kroz module: Kadrovska evidencija, Obračun i knjigovodstvo plaća, Drugi dohodak, Evidencija radnog vremena kao i HR manager.

   

   

    • Menadžersko izvješćivanje


  Modul je usmjeren na izvješćivanje poslovodstva u vidu jednostavnih tabela i grafikona, a na temelju planiranih vrijednosti i prikupljenih podataka iz raznih izvora informacijskog sustava Point 2000. Obrada, analiza i prezentacija tih podataka zadatak je ovog modula.  MENADŽERSKO IZVJEŠĆIVANJE omogućuje poslovodstvu da razumije poslovne događaje iz prošlosti, da kontrolira sadašnjost i planira budućnost.

  U svrhu davanja ukupne slike uspješnosti poslovanja društva koriste se:
  - analiza bilančnih pozicija i pozicija računa dobiti,
  - horizontalna i vertikalna analiza,
  - analiza novčanih tokova,
  - simulacija novčanih tokova,
  - trendovi kretanja zadanih pozicija,
  - rang liste najprodavanijih artikala/usluga,
  - rang liste najvećih kupaca, dobavljača, dužnika i sl.,
  - pokazatelji uspješnosti (produktivnost, rentabilnost...),
  - tabelarni i grafički prikazi,
  - specifični izvještaji za hotele.

  Korisnici mogu i sami kreirati specifična izvješća pomoću generatora vlastitih izvještaja.

 • Posebni Moduli

  spec


  Integrirajte sve grane Vašeg poslovanja sa Point2000 Informacijskim Sustavom.

 • Hotelsko Poslovanje  Hotelsko poslovanje Point je riješio povezivanjem sustava Point2000 sa hotelskim sustavima dvaju vodećih svjetskih specijaliziranih proizvođaća softvera za hotele

  MICROS-FIDELIO   i

  GUBSE.AG

  Povezivanje je ostvareno tako da se sve transakcije nastale u specijaliziranim sustavima preuzimaju i dalje obrađuju u sustavu Point2000.

   

   

 • Mobilna rješenja  Point2000 – Mobilno naručivanje programski je segment koji predstavlja sve ono što je potrebno prodavaču na terenu. Kompletan mobilni ured ostvaren je upotrebom pametnog telefona (Android, iPhone ili WinPhone 7) ili tablet računala.

  Prodavač koji se nalazi kod kupca, spajanjem na sustav Point2000 dobiva sve aktualne podatke o kupcu (dugovanja, potraživanja, neplaćene račune, razne preglede prodaje, preglede dosadašnjih narudžbi i još mnogo toga) S druge strane prodavaču je dostupno trenutno stanje zaliha na skladištima, trenutni statusi ranijih narudžbi kupca, cjenici koji vrijede upravo za tog kupca i sl.).

  Moguće je napraviti narudžbu za kupca i trenutno je proslijediti u sustav Point2000. Osim za osnovnu funkciju, sustav se može koristiti i za prikupljanje raznih statističkih podataka o kupcima na terenu.

 • Mali korisnici


  Point je pripremio mogućnost korištenja najsnažnijeg poslovnog rješenja  i za manje korisnike.

 • Projekti i Ugovori

  ugovor


  PROJEKTI I UGOVORI je modul koji omogućuje unos i praćenje podataka koji se odnose na Projekte i ugovore (npr. Javne nabave).

  Osnovni nositelj podataka je ugovor koji se može odnositi na prodaju ili na nabavu. Pojedinom projektu moguće je dodijeliti jedan ili više ugovora. Isti projekt može objedinjavati ugovore i prodaje i nabave.

  Svakom projektu dodjeljuje se njegova šifra, naziv i kratak opis projekta. U sustavu Point2000 moguće je evidentirati događaje koji se odnose na neki projekt. Događaji koji nastaju u samom sustavu Point2000 u popisnu listu događaja generiraju se automatski, a događaje koji nisu nastali u sustavu Point2000 (razni sastanci, dopisi, dogovori...) moguće je ručno unijeti.

  Kada se radi o ugovorima nabave (posebno javne nabave) stavke iz ugovora povezuju se sa CPV oznakama i pozicijama iz modula Point2000 - Menadžersko izvješćivanje, čime je omogućeno formiranje planova nabave, kao i praćenje izvršenja planova.

  Kod prijema robe u modulu Robno-materijalno poslovanje unosi se broj ugovora po kojem je ta roba ugovorena, te se automatski vodi evidencija stanja ugovora (ugovoreno, isporučeno, ostalo za isporuku). Kod prodajnih ugovora također se na sličan način prati otprema robe i usluga po ugovoru.

  Osim stavki ugovora, za prodajne ugovore moguće je pratiti i stavke raznih troškova koji se odnose na ugovor, a nisu stavke ugovora.

  Izvješćivanje u ovom modulu moguće je na nivou PROJEKTA, ili na nivou pojedinog UGOVORA, naravno uključujući i sve standardne analitike koje su prisutne u sustavu Point2000 (Org. jedinice, Mjesta troška, Objekte...)

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics