DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Data Warehouse Enterprise Modeller

Kratki opis

DWEM tool je inovativni aplikativni alat za modeliranje Skladišta podataka, automatsku izradu i nadzor ETL (Extract, Transform & Load) procesa te izgradnju Skladišta podataka. DWEM tool razvijen od strane Data Warehouse & Business Intelligence profesionalaca i temeljen je na dugogodišnjem poslovnom iskustvu koje je stečeno kroz DWH/BI implementacijske projekte u različitim poslovnim branšama. DWEM osigurava sve ključne tehnološke i poslovne funkcionalnosti ključne za brzu i kvalitetnu izvedbu cjelokupnog Data Warehouse/Business Intelligence projekta na razini bilo koje kompanije.

Slika 1. Prikaz DWEM sučelja

Neke od ključnih funkcionalnosti DWEM alata su:

Povezivanje na izvorišne sustave te Skladište podataka

U prvom koraku, kroz DWEM se definiraju konekcije na izvorišne sustave te na odredišno Skladište podataka. Kroz set prirodnih ODBC i JDBC konektora omogućeno je povezivanje na gotovo sve baze podataka (strukturirane i nestrukturirane).

Izrada modela Skladišta podataka

Model Skladišta podataka predstavlja ključan segment DWH/BI sustava, te direktno određuje njegovu analitičku moć. Pomoću DWEM alata, model Skladišta podataka moguće je izraditi samostalno - direktno opisujući elemente modela kroz korisničko sučelje ili iskoristiti neki od raspoloživih gotovih DWEM modela koji uključuju best practice poslovni model za praćenje pojedinog poslovnog segmenta.

Mapiranje modela Skladišta podataka na izvorišne sustave

Kroz DWEM sučelje, izrađeni model Skladišta podataka moguće je mapirati s izvorišnim sustavima kako bi se definirali točni izvori podataka za pojedine atribute navedene u modelu Skladišta podataka. POINT za DWEM nudi već gotova mapiranja podataka na best practice DWEM platformi - konektori za pojedine poslovne sustave i aplikacije. Kako bi se u samo jednom koraku izvršilo mapiranje best practice DWEM modela Skladišta podataka s pojedinim sustavom ili aplikacijom za koje postoji već izrađeni konektor, potrebno je izvršiti import gotovog konektora. U slučaju da za određeni poslovni sustav ili aplikaciju ne postoji gotovi konektor, isti je potrebno razviti u sklopu implementacije što se obavlja jednostavnim mapiranjem DWEM polja kroz DWEM grafičko korisničko sučelje i odgovarajućih polja iz novog izvorišnog sustava (npr. novi ERP sustav, ali i bilo koji drugi sustav npr. CRM, Fleet management itd. čije podatke želimo napuniti u DWEM DWH).

Automatska izrada ETL procedura i punjenje Skladišta podataka

Temeljem postavljenog modela Skladišta podataka i izrađenog mapiranja (ili upotrebe gotovog konektora), DWEM će automatski kreirati sve potrebne ETL procedure te napuniti Skladište podataka. U slučaju potrebe za kreiranjem kompleksnijih mjera, DWEM kroz svoje sučelje omogućuje da se iste kreiraju kroz free hand SQL konzolu.

Upravljanje i nadzor ETL procesa

Kroz upravljačku i nadzornu konzolu DWEM omogućuje upravljanje cjelokupnim ETL procesom na način da korisnik samostalno može schedulirati pojedine ETL job-ove i taskove, ručno ih pokrenuti/zaustaviti te nadzirati uspješnost i vrijeme njihovog izvođenja.

 

DWEM arhitektura rješenja

 

Slika 2. DWEM arhitektura

 

 

 

 

 

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics