DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

Ovrha na plaći PDF Ispis
Srijeda, 04 Svibanj 2011 10:40

Uvod

U svrhu što jednostavnijeg obračuna ovrha, a u skladu s novim Ovršnim zakonom koji je donesen krajem prošle 2010. godine u modulu Plaće napravljen je model obračuna ovrha. Zbog toga se u Point2000 uvode novi pojmovi:


  • status ovršenika - pojam koji označava radnika nad kojim se vrši ovrha
  • zaštićeni račun - račun ovršenika koji služi za uplatu sredstava izuzetih od ovrhe
  • prosječna plaća - osnova za izračun zaštićenog dijela plaće
  • vrsta ovrhe - definira 5 vrsta ovrha prema prednosnom redu (prioritetu) kako ih je zakonodavac definirao
  • tip ovrha - definira način obračuna ovrhaVrsta ovrha

Zakonodavac je definirao 5 različitih vrsta ovrha koje su predefinirane u modulu Plaće po prioritetima. Kako bi predefinirane vrste ovrha postale aktivne, prilikom inicijalnog pokretanja potrebno je pritisnuti tipku Upis. U vrstama ovrha ponuđen je redoslijed ovrha čiji su prioriteti poredani od najmanjeg prema najvećem (0 najveći).
Slika 1. Vrste ovrha

Prosječna plaća

Zaštićeni dio plaće formira se na temelju prosječne neto plaće u RH. U slučaju da je iznos plaće ovršenika manji od prosječne neto plaće kao relevantna baza za obračun uzima se ovršenikova neto plaća.

Slika 2. Prosječna plaća

Radnici pod ovrhom

Radnik koji ima status ovršenika plaća samo obustave označene kao ovrhe dok se preostali dio plaće upućuju na njegov račun koji je pod ovrhom. Prema tome radnik sa statusom ovršenika ne plaća obustave koje nisu označena kao ovrhe, kao niti sindikalnu članarinu. Osim navedenog za istog radnika moguće je prijaviti i zaštićeni račun na koji se uplaćuje zaštićenii dio plaće, a uplata na taj račun treba imati najviši prioritet (0). Ukoliko radnik ima status ovršenika, moguće mu je odrediti koliki je iznos, odnosno postotak od neto plaće koji se uplaćuje na zaštićeni račun.

Slika 3. Radnik-ovršenik

Otvaranje zaštićenog računa

Zaštićeni račun predstavlja račun ovršenika na koji će se uplaćivati sredstva izuzeta od ovrhe. Da bi se isti otvorio za radnika mora biti prijavljenja obustava tipa 29 koja će sredstva izuzeta od ovrhe uplaćivati na Zaštićeni račun.
Otvaranje zaštićenog računa vrši se u dva koraka:
1. Potrebno je prijaviti zaštićeni račun u matičnim podacima modula Plaće kao Kreditora.

Slika 4. Otvaranje zaštićenog računa2. Prijaviti za radnika (ovršenika) obustavu tipa 29 Dio plaće izuzet od ovrhe, (u vrsti ovrhe označiti 6. Dio plaće izuzet od ovrhe tj. dati joj najviši prioritet 0 i povezati je s ranije prijavljenim zaštićenim računom kao kreditorom).Slika 5. Otvaranje obustave Tipa 29 Dio plaće izuzet od ovrhe

Tipovi ovrha

Tip ovrha definira način na koji će ovrha biti oduzeta sa osnovne plaće.

Postoje 2 tipa ovrha na plaći:
TIP 25  Ovrha plaće do otplate početnog salda:
provedbom ovog tipa ovrhe radniku (ovršeniku) se od plaće oduzima ukupan raspoloživi iznos od preostalog salda ovrhe tj. sav iznos neto plaće (dok se ne dođe do salda ovrhe 0), osim iznosa uplaćenog na zaštićeni račun 
ovrha tipa 25 oduzima se i prilikom dviju isplata u mjesecu za isti mjesec obrade ako saldo ovrhe nije 0

TIP 26  Ovrha plaće u iznosu do otplate početnog salda:
tip ovrhe 26, za razliku od tipa 25, oduzima radniku ovrhom samo definirani mjesečni iznos 
specifičnost ovog tipa ovrhe je i da se oduzima samo jednom za određeni mjesec obrade plaće bez obzira na broj isplata za određeni mjesec obrade

Slika 6. Ovrha tipa 25

Slika 7. Ovrha tipa 26

Verziju u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Ovrha na plaći u 2011. godini.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics