DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr

 

Nove promjene u Point2000 omogućuju automatsko kreiranje virmana plaće u skladu s novom Uredbom. Da bi se to omogućilo potrebno je nakon preuzimanja novih programa učiniti dvije stvari:

 

1. U tipovima virmana plaće kod virmana prijaviti način formiranja poziva na broj zaduženja. U model plaćanja upisati 67, a u polje poziv na broj zaduženja OIB tvrtke na koji će se kod formiranja virmana automatski nadodati mjesec i godina obrade kao i vrsta isplate iz parametara obračuna plaće.

 

2. U parametrima obračuna definirati vrstu isplate (0, 1, 2...).

 

Do preuzimanja novih programa ovakvo kreiranje virmana moguće je postići i sa postojećim programima tako da se u programu za formiranje virmana ručno unese model plaćanja i poziv na broj zaduženja.

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics