DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr


Nastavak porezne reforme koje se odnose na neke promjene u oporezivanju u 2019. godini


POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI


Prema poreznoj reformi promjene u dijelu obračuna plaća bile bi sljedeće:


  • porezni razred povećava se s 17.500,00 kn na 30.000,00 kn. Prema tome, stopa poreza na dohodak od 24% obračunavat će se na poreznu osnovicu do 30.000,00 kn, a iznad navedene svote obračunavat će se porez po stopi od 36%.
  • ukida se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7%) i doprinos za zaštitu na radu (0,5%), a doprinos za zdravstveno osiguranje se povećava s 15% na 16,5%.
Prema tome, ukupan trošak doprinosa na plaću za poslodavce biti će manji jer sada oni iznose 17,2% od bruto plaće, a nakon ovih promjena biti će manji za 0,7%.


Da bi se to omogućilo unutar sustava Point2000  biti će potrebno učiniti sljedeće:

Korisnici prvenstveno trebaju dobiti novu verziju programa kako bi se automatski primijenile nove porezne stope.

Obračun poreza po novim poreznim stopama

Za sve isplate plaće od siječnja 2019. godine bez obzira na mjesec na koji se plaća odnosi primijenjuju se nove porezne stope.

Nove porezne stope biti će automatski primijenjene za sve isplate u 2019. godini (uzima se u obzir DATUM ISPLATE).


Obračun doprinosa po novim stopama

Za isplate plaća koje se odnose na mjesece od 01.2019.  i dalje koriste se nove stope doprinosa.

Za isplate plaća koje se odnose na mjesece od 12.2018. koriste se STARE stope doprinosa ako je ta isplata izvršena do 15.02.2019, a nove stope doprinosa za sve isplate nakon tog datuma.


Kako bi se počele koristiti nove stope doprinosa potrebno je u:

Matični podaci - Računi uplate poreza i doprinosa:


  • Doprinos za zdravstveno osiguranje - promijeniti postotak na 16,5%

  • Doprinos za zaštitu na radu i Doprinos za zapošljavanje se NE OBRAČUNAVAJU, te je potrebno u:


Matični podaci - Porezi i doprinosi:

Doprinos za zaštitu na radu i za Doprinos za zapošljavanje


  • tipkom Promjena učiniti korekciju u tim doprinosima promjenom iz 1 u 0 u kućici pored Radnih odnosa koji plaćaju te doprinose 

  •  kod svakog od navedenih doprinosa staviti kvačicu Neaktivan
 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics