DNV
POINT, Point d.o.o, Gospodarska 12, 10255 Stupnik, tel: 01/6530 999, fax: 01 / 6530 990 , e-mail: point@point.hr
letak


e-Reports

e-ManagerPoint je za vrijeme planetarnog lock downa, radio i uspješno razvio novi programski modul za poslovne izvještaje, koji već i onako najkompletniji poslovni informacijski sustav u svojoj klasi, čini još potpunijim.

Modulima je moguće pristupiti bilo gdje i sa bilo kojeg uređaja. Izvještaji se generiraju u realnom vremenu, savršeno jednostavni i razumljivi i uvijek su odličan saveznik iz džepa, bilo da se radi o pregovorima, prodaji ili prezentaciji.

Početkom 2021. godine Point d.o.o. kreće na tržište sa nizom novih programskih proizvoda. Svi proizvodi potpuno su kompatibilni sa postojećom Point2000 bazom. Proizvodi su rađeni u novim Oracle-ovim JAVA alatima, imaju moderan

dizajn i potpuno su WEB orijentirani. Neovisni o opremi kojom raspolažete i možete ravnopravno koristiti laptop, tablet ili pametni telefon. Dovoljno je da na uređaju imate neki web-preglednik i vezu sa internetom.

Programski proizvodi služe za unos nekih podataka u bazu, ili za pregled svih podataka koji postoje u bazi Point2000. Svi pregledi generiraju se u realnom vremenu, brzi su, jasni i pregledni i omogućuju vam stalni uvid u svoje podatke neovisno o tome gdje se nalazite i kojom opremom raspolažete.

Sve preglede koje dobijete na ekranu, možete u realnom vremenu uređivati (filtrirati i sortirati podatke u stupcima), možete ih odmah pogledati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.


e-Reports

e-Reports daje niz korisnih pregleda iz baze Point2000 i namijenjen je svim strukturama koje trebaju pristup podacima. Svi podaci mogu se gledati na ekranu, direktno pregledavati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.

Trenutno su obuhvaćeni sljedeći pregledi:

Opći pregledi

Stanje poslovnog partnera

Kartica poslovnog partnera

Otvoreni računi

Najveći dužnici i vjerovnici

Očekivani tok novca

Knjiga Likvidature

Otpremnice kupcima

Nefakturirane otpremnice

Fakture kupcima

Narudžbe dobavljačima

Narudžbe kupaca

Zaliha skladišta

Zaliha artikla po skladištima

Kartica artikla

Pregledi prodaje

Rang-liste prodaje

Prodaja po mjesecima

Prodaja po kupcima i primateljima

Prodaja po komercijalistima i regijama

Prodaja po dodatnim analitikama

Prodaja po artiklima i identima

Prodaja po skladištima i vrstama robe

Pregledi nabave

Nabava po mjesecima

Nabava po dobavljačima i djelatnostima

Nabava po komercijalistima i regijama

Nabava po dodatnim analitikama

Nabava po artiklima i identima

Nabava po skladištima i vrstama robe


e-Manager

e-Manager daje niz korisnih pregleda iz baze Point2000 i namijenjen je managerima i drugim rukovodnim strukturama koje trebaju detaljniji uvid u podatke i u suštini nadograđuju se na podatke koje daje e-Reports. Većini pregleda dodani izvještaji u obliku raznih grafova, a kao i u e-Reports-u, svi podaci mogu se gledati na ekranu, direktno pregledavati u Microsoft Office Excel-u ili ispisati na štampaču.

Trenutno je obuhvaćeno sljedeće ažuriranje podataka i pregledi:

Ažuriranje podataka

Ažuriranje stanja pozicija

Ažuriranje broja zaposlenika

Pregledi

Stanje glavne knjige

Skraćena Bilanca stanja

Struktura Aktive i Pasive

Skraćeni Račun dobiti i gubitka

Stanje prihoda i rashoda

Trend prihoda i rashoda

Pregled novčanih tokova

Očekivani tok novca

Pregled pozicija

Trend kretanja pozicije

Pokazatelji učinkovitosti

Amortiziranost trajnih sredstava

Standardni izvještaji

Račun dobiti i gubitka

Bilanca stanja

Vlastiti izvještaji

Stanje po mjesecima

Stanje po kvartalima

Planirano i ostvareno za godinu

 

Point2000

KorisniciLive tracking and statistics